BESTUUR

Bestuur van Biljartvereniging De Regenboog

Ton Dillerop                                                                voorzitter (lid dagelijks bestuur)
– Coördinator van bestuursbeleid
– Leiden van bestuursvergadering en alg. ledenvergadering
– Contacten met andere verenigingen en de Regenboog
– Contacten onderhouden en afsluiten contracten met sponsoren

Roelof Pit                                                                    secretaris (lid dagelijks bestuur)
– Alle zaken betreffende het secretariaat en ledenadministratie

– Competitieleider
– Beheerder website
– Contacten andere verenigingen i.v.m. uitwisselingen

Dirk Sijtsma                                                     penningmeester (lid dagelijks bestuur)
– Het voeren van de financiële administratie in de ruimste zin
– Opstellen begroting en financieel verslag voor jaarvergadering
– Zorg dragen voor verzekering
– Wedstrijdleider 

Hans Melissant                                                                                              bestuurslid
– Algemene bestuurswerkzaamh
eden w.o. (ondersteuning competitieleider)
– Introductie nieuwe leden, vaststellen moyenne en sleutelbeheer
– Onderhoud zaal en inventaris (w.o. biljarttafels)
– Wedstrijdleider

Hans van Zijp                                                                                                 bestuurslid
– Algemene bestuurswerkzaamheden w.o. (ondersteuning competitieleider)
– Sponsoring
– Ondersteuning uitwisselingen
– Wedstrijdleider

Het email adres van de vereniging is:  info@deregenboogbiljart.nl