SEIZOEN 2019 – 2020

Libre
Instructie
Omdat er dit jaar nog al veel nieuwe competitiespelers zijn heeft het bestuur besloten om voorafgaande aan de competitiewedstrijden een instructieavond te verzorgen. Het doel is om de nieuwkomers vertrouwt te laten raken met de scoreborden en hoe om te gaan met het werk als schrijver en teller. Niet enkel nieuwkomers maar duidelijk ook oud gedienden zijn van hart welkom op donderdag 19 september om 19.30 uur in de zaal. De instructie wordt verzorgd door Hans van Zijp en Hans Melissant.

Weekprogramma nr. 39
Dagprogramma woensdag 25 september 2019
Dagprogramma donderdag 26 september 2019

Informatie t.b.v. 1e periode
Periode rooster Woensdag A-B
Periode rooster Woensdag C-D
Periode rooster Donderdag E-F
Periode rooster Donderdag G-H

Berekening gemiddelde voor 1e periode 

Acitiviteiten 2019-2020 versie 2

Nieuwe lakens

Zoals gebruikelijk krijgen de tafels voor aanvang van de competitie een nieuw laken aangemeten. Op maandag 16 september worden er op de tafels 2 en 3 nieuwe lakens aangebracht. Tafel 1 is al vervangen. Dat betekent dat er die dag niet gespeeld kan worden tot alles gereed is. Vanaf welk tijdstip er weer kan worden gespeeld is nog niet bekend. Maar als het net zo gaat als voorgaande jaren zal dat rond 14.00 uur zijn.

Biljartlessen
Voor het komende seizoen hebben Jan Riemens en Gerhard Smit zich weer bereid gevonden om biljartlessen voor onze leden te gaan verzorgen. Wel gaan we het iets aanpassen t.o.v. van vorig jaar, dit om misverstanden te voorkomen.
Er is maximaal ruimte voor 10 personen en de instructeurs wisselen tijdens de lessen halverwege van tafel. De tijd blijft gelijk en wel op dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.
In principe zijn de lessen bestemd voor leden die een moyenne hebben van 28 en lager. Mocht er dan nog ruimte zijn dan kunnen er, in overleg met Jan en Gerhard, leden aan worden toegevoegd met een moyenne net daarboven. Echter, komen er in de loop van het seizoen nieuwe leden bij dan zullen die moeten wachten tot het volgende seizoen en kunnen zij eventueel gebruik maken van de biljartlessen in de Meerpaal.
De lessen beginnen op dinsdag 24 september en binnenkort komt er een intekenlijst op het publicatiebord te hangen.
De lessen voor beginners gaan door tot half februari. Daarna komt er nog een cursus voor de gevorderden. Wie hier voor aanmerking kunnen komen zullen wij tijdig bekend maken.

Start 1e periode
Omdat er op de geplande 1e speeldag nog al veel mensen afwezig zijn heeft het bestuur er voor gekozen om de start van de 1e periode 1 week naar achteren te verplaatsen. We beginnen dus nu op 25 en 26 september.
E.e.a. kan betekenen dat het niet lukt om de finales van het bandstoten en driebanden voor 1 mei af te handelen. Dit hangt natuurlijk ook af van de belangstelling voor deze spelsoorten. We gaan dan mogelijk nog 1 week door in mei.
info@deregenboogbiljart.nl