ALGEMEEN

Verbouwing

Zoals bekend wordt de ingang van de Regenboog verplaatst en komt  er op de huidige plaats van de ingang een kapsalon. Daarvoor moeten ook een aantal ruiten  en panelen van de biljartzaal vervanger worden door nieuwe wanden. De aannemer gaat de komende en volgende week met deze werkzaamheden beginnen. Dit kan wat overlast geven. Dat is dan jammer maar heeft als voordeel dat het voor de start van de competitie klaar is.
Mocht spelen op een tafel moeilijkheden opleveren pak dan even een andere tafel om spelen of kom op een later tijdstip terug. De werkzaamheden moeten nu
eenmaal verricht worden.
Mogelijk dat er even een kleed over een tafel gelegd moet worden. In dat geval even behulpzaam zijn.

Biljartclinic

UITNODIGING

Wie van jullie wil er tegen een wereldkampioen een balletje stoten?
Die kans krijgen jullie zaterdagmiddag 26 oktober a.s. van 13.00 tot ca. 16.00 uur bij biljartvereniging BCD aan de Jupiterweg 17. Zet het vast in je agenda.
Het bestuur, bij monde van Hans van Zijp, heeft de vermaarde Nederlandse top-biljarter Jean-Paul de Bruijn, wereldkampioen, Europees kampioen, Belgisch kampioen, Nederlands kampioen en nog veel meer en dat alles in vele spelsoorten bereid gevonden om ons die middag een schitterende, interactieve clinic voor te schotelen.
En wie wil daar nu niet bij zijn? Dus komt allen! De uitnodiging is ook gedaan, uiteraard, aan de leden van BCD en ook zij komen met velen.|
In de zaal komt op het publicatiebord een intekenlijst te hangen. Wel kunnen wij nog vermelden dat er voor onze leden geen kosten aan verbonden zijn om dit biljartfeest bij te wonen.
Hoop en verwacht jullie daar allemaal te zien!
Een link om om Jean-Paul aan het werk te zien vind je hieronder. In totaal duurt de video 3 uur maar het is meer om een indruk te krijgen.

Nieuw lid en opzegging (6)
Het ledental van onze vereniging is voortdurend in beweging. Dan vertrekt er iemand en komt er weer een nieuw lid bij.
Tijdens de vakantie heeft Marten Kramer aangegeven dat hij geen lid meer wilde zijn van onze vereniging. Wij respecteren zijn besluit maar vinden het jammer dat hij vertrekt. De dochter van Theo Smeijer heeft ons gemeld dat het Theo niet meer lukt om te biljarten. Theo was nog niet zo lang lid maar als het niet meer gaat dan moeten wij daar rekening mee houden.
Gelukkig ook nog goed nieuws. Henk Timmer heeft zich aangemeld en inmiddels gewogen en goed bevonden door Hans Melissant. Ook Henk behoort tot de jongere garde van spelers, hij is van 1955. En bovendien gaat hij gelijk aan de slag in de competitie van de donderdag groep. Ook Henk natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging.

Nieuw lid (5)
Er is dan wel geen competitie meer, maar de aanmelding van nieuwe leden gaat gewoon door. Echter eerst even een correctie op de ledenlijst. Kees Verschure had zich bij nader aanzien wat te enthousiast aangemeld als lid van onze vereniging. Echter er speelt zoveel door zijn hoofd dat hij bij nader inzien dit even parkeert en zijn lidmaatschap heeft geannuleerd. Waarvan akte.
Maar een nieuwe kandidaat heeft zich aangemeld en Hans Melissant heeft inmiddels met hem gesproken en gespeeld. En hij kwam door de “keuring”.
Het is Marco Tolhoek. Marco is van 1952 en behoort daarmee tot de jongere garde van de leden. Hij heeft al aangegeven dat hij ook aan de competitie wil gaan deelnemen. En daar zijn wij natuurlijk blij mee.
Marco van harte welkom bij onze vereniging.

In memoriam Jaap van Hee

Vertelde Ton afgelopen donderdag nog dat Jaap van Hee vanuit het St. Jansdal weer naar een verpleeg afdeling in Lelystad zou gaan. Vandaag kregen wij bericht dat hij afgelopen vrijdag al is overleden.
Jaap van Hee een echte Zeeuw geboren te Biervliet op 20 november 1936. Dus Jaap is ruim 82 jaar geworden. En dat laatste hadden velen niet verwacht gezien zijn vele ziekenhuis opnames gedurende de laatste jaren.
Jaap kennen wij als iemand die als het maar eventjes kon aanwezig wilde zijn in de biljartzaal. Hij was positief, opgewekt en altijd met een lach. Al die ziekenhuisopnames en de operaties heeft Jaap steeds overwonnen. Het was een sterke kerel, wilskracht en doorzettingsvermogen , niet opgeven maar doorgaan. Een man die veel heeft meegemaakt en mooi kon verhalen.
Sprekend voorbeeld is daarvan dat ik op een woensdag net aan de spelers had verteld dat Jaap aan de beterende hand was en dat hij binnenkort wel een keer zou komen kijken. Een half uur later is Jaap al in de zaal. Wel met de stok maar toch. En vroeg je dan aan hem hoe gaat het er mee dan kreeg je steevast als antwoord: “ nog niet zo goed maar we gaan er voor “
Afgelopen winterperiode maakten wij ons echter wel zorgen omdat Jaap weer klachten kreeg en ook niet meer verscheen in de zaal. En dan nu het overlijden.
Jaap is ruim 11 jaar lid van onze vereniging geweest en wederom verliezen wij in hem een gewaardeerd lid met zijn eigen Zeeuwse humor

Ton en Roelof

Van het bestuur
In het bestuur worden natuurlijk zaken afgehandeld en vastgelegd. Echter die komen veelal later bij de leden. Wij hebben daarom besloten te bekijken welke informatie er na een vergadering al naar de leden kan.
Vandaag de eerste melding van de op donderdag 18 april gehouden bestuursvergadering:
– Tijdens de ledenvergadering zijn er een aantal vragen dan wel verzoeken gedaan en daarvan hebben wij een aantal vandaag afgehandeld.
– gebruik van Nano spray op de lakens: mede op advies van de laken leverancier hebben wij besloten om dit niet te gaan gebruiken
– weer te rug te gaan naar 1 set ballen voor vrij spelen en competitie: we gaan door met systeem van nieuwe ballen voor de competitie en de gebruikte ballen voor het vrij spelen.
– kleur van de lakens aanpassen: ook hier blijven wij bij de oude vertrouwde kleur groen.
– het competitie gebeuren lag nu grotendeels bij mijn persoon en is dus kwetsbaar als mij iets zou overkomen. Daarom gaan een aantal personen vanuit het bestuur zich buigen over het gereedmaken van het competitiegebeuren van volgend jaar. Binnenkort komen wij dan ook met een aantal vragen m.b.t. de competitie zodat bij ons tijdig bekend is waar wij rekening mee moeten houden.
– ook gaan wij binnenkort met de ontwerper van de scoreborden rond de tafel om het verzamelsysteem (competitie) te laten uitbreiden wat betreft correcties e.d.
Volgend jaar gebruiken wij nog wel Clubmatch maar willen uiteindelijk toch naar een geheel automatische verwerking van de resultaten. Incidentele problemen moet wij dan nog handmatig kunnen aanpassen.
– er is ons gebleken dat het nieuwe systeem voor niet elke wedstrijdleider goed hanteerbaar was. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om deze functie m.i.v. het nieuwe seizoen te laten vervallen. Het bestuur zorgt zelf voor de nodige kennis en vaardigheid en er zullen per speeldag altijd 2 leden beschikbaar zijn om alles te regelen.
Op deze plaats willen wij dan ook alle wedstrijdleiders van de afgelopen jaren hartelijk danken voor hun inzet tijdens de speeldagen.

Stofzuiger
Zoals tijdens de jaarvergadering is afgesproken zouden wij op zoek gaan naar snoerloze stofzuiger. Deze is besteld en vandaag in de zaal opgehangen. Hij hangt aan de muur bij tafel 3. Voor gebruik even het snoertje van de adapter los maken van de accu. Bent u klaar met zuigen dan weer even in de houder plaatsen en de adapter aansluiten.

Nieuw lid (4)
Wederom de melding dat wij onze ledenlijst kunnen aanpassen. Theo Smeijer heeft te kennen gegeven dat hij lid wilde worden van onze vereniging. En dat is geen probleem. Hans Melissant speelt met het aspirant lid altijd een partijtje om te kijken hoe dat gaat. Bij Theo hebben wij hier van af gezien. De informatie die wij van leden uit onze vereniging kregen was van dien aard dat dit niet noodzakelijk was. Theo blijkt één van de oprichters te zijn van de biljartvereniging in Biddinghuizen en speelt nog met een voor onze vereniging zeer hoog moyenne. Theo welkom bij onze vereniging.

Nieuwe leden (3)
Mocht ik een tijdje terug op deze pagina aankondigen dat we er 4 nieuwe leden bij hadden, thans kan ik jullie wederom zeggen dat er 2 nieuwe leden zijn toegetreden tot onze vereniging. Daarmee komt ons ledenaantal op 74 een hele stijging gezien het aantal van 67 aan het eind van 2018.
Wie mogen wij nu verwelkomen:
Gerard Wieten had zich al een tijdje geleden aangemeld, maar omdat hij nu nog werkt was het wat moeilijk een afspraak te regelen. Gerard heeft het informatiegesprek met Hans gehad en zijn vaardigheid is van dien aard, dat wij het wel aandurven. Gerard is van het jaar 1959 en behoord daarmee tot de jongeren onder ons.
Ook heten wij welkom Cor van der Stelt. Cor was al wat vaker te zien in de zaal als hij verplichtingen had voor Tafeltje Dekje. Hij heeft zich daarom nu ook maar aangemeld voor onze vereniging. Cor is van 1942 en qua leeftijd kunnen wij hem als een gemiddeld lid beschouwen.
Beide heren natuurlijk van harte welkom en we hopen dat jullie menig uurtje zullen doorbrengen in onze zaal.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van afgelopen dinsdag hebben wij afspraken gemaakt over het schoonhouden van de biljarttafels. Dit zal worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement 2019. Echter wij willen het ook nog eens hier uitleggen.

Wat gaat er veranderen.
De speler(s) die ’s ochtends de zaal betreedt zal de tafel(s) afgedekt, door middel van de afdekzeilen, en gezogen aantreffen.
De speler zet zijn naam op de intekenlijst
Vervolgens rolt hij het zeil netjes en strak op de pvc oprolbuis die aan de lange zijde van het biljart in de beugels ligt en legt deze, na oprollen van het zeil, terug in de beugel.Indien de speelsessie is beëindigd en de speler(s) denkt(en) dat er na hem(hun) (voorlopig) geen speler komt, dan dient / dienen de vertrekkende speler(s) eerst de banden te borstelen en daarna het laken te stofzuigen. Opgemerkt zij dat het ook van belang is deze borstels in het “afzuigproces” mee te nemen, ze verzamelen namelijk zeer veel (krijt)stof.
De middagspelers dienen, als er geen opvolgers zijn, eveneens te borstelen en te zuigen en rollen het afdekzeil weer over het biljart en slaan een punt om zodat de tafel kan ademen. Natuurlijk geldt voor de avondspelers hetzelfde als de middagspelers.
De pvc buis wordt vervolgens in de beugels aan de lange zijde van de tafel opgeborgen.
Dan berg je de stofzuiger weer weg onder tafel 2 met de zuigmond naar BOVEN gericht, dus dan niet op de vloer om evidente reden.
Het zuigen dient als volgt te gebeuren: je trekt de zuigmond van lange band naar lange band en overlapt de zuigbanen, tot slot ga je langs de lange banden van kort naar kort. Echter vooral niet de zuigmond duwen.


Nieuwe leden (2)
Nog niet zo lang geleden schreef ik onderstaand stukje op deze site en nu kan ik al weer een aantal nieuwkomers verwelkomen. Deze week zijn er door Hans Melissant 4 toekomstige leden beoordeeld en volgens hem kunnen ze allemaal door als volwaardig lid. Daarom heten wij de volgende leden dan ook van harte welkom bij onze club. Ik hoop dat ze menig partijtje mogen spelen en ik heb begrepen dat er wellicht een aantal competitie spelers bij zitten. Anno Zeilstra is 70 jaar en wil na zijn werkzame leven het biljarten weer gaan oppakken. Dan heeft Gerard Been zich opnieuw aangemeld als lid. Gerard was al eens eerder lid van onze club maar toen lukte het niet om regelmatig te spelen. Hij woont nu in de Regenboog en probeert het nu opnieuw. Gerard is 78. En dan 2 leden geboren in 1952, dat zijn dus leden van onze doelgroep. Het betreft Adri de Munnik die vorig jaar al had aangegeven dat hij lid wilde worden, maar eerst zijn loopbaan moest afsluiten. Dat is afgerond dus nu maar de keu ter hand. Rob van der Zand kent het biljarten al aardig, want hij is ook al lid van een andere vereniging maar wilde wat meer spelen. En dat kan zoals bekend bij ons op alle dagen. Kortom wij als vereniging zijn blij met deze aanwas.

Nieuwe leden
Mochten wij in november en december al een aantal nieuwe leden verwelkomen, ook deze maand hebben wij er al weer 2 nieuwe leden bij.
Allereerst Piet Monsma, hij is 74 en een groot aantal leden kent hem wel. Piet wil eerst enkel vrij spelen, maar gezien zijn partij tegen Leo van de Pligt onder toezicht van Hans Melissant, vermoeden wij dat hij binnen niet al te lange termijn ook wel in is voor de competitie.
Het ander nieuw lid is Leo van de Pligt . Leo is enkele jaren jonger dan Piet, namelijk 70 en zoals al aangehaald hij speelde ook een leuke partij tegen Piet. Dus we hopen dat ook Leo straks competitie gaat spelen.
Beide heren natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging.

Sponsoren
Zoals onze voorzitter tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak al aangaf hebben wij er een aantal nieuwe sponsoren bij. Van de huidige waren er een aantal die maar voor 1 jaar wilden sponseren. Daarvoor in de plaats komen deze nieuwe sponsoren, die een meerjarig contract hebben getekend:

Open Hof Zalencentrum
Architectenburo Brink & Fleer
Elshof Organic Fruit B.V.
Flipse Makelaardij
Decokay S&O    heeft zijn 1 jarig contract verlengd met 2 jaar.

Nieuwjaarstoespraak
Woensdag 2 januari hebben wij met ongeveer 90 personen onze Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en omdat het al weer 5 jaar geleden was dat wij 25 jaar bestonden vierden wij gelijk ons 30- jarig bestaan. Het was een goed bijeenkomst en een voortreffelijk buffet. Zoals gebruikelijk hield onze voorzitter een nieuwjaarstoespraak en ging dit jaar ook even terug in de tijd. Voor degene die de toespraak nog eens willen lezen. Klink op onderstaande link en lezen maar.

Nieuwjaarstoespraak 2019

Nieuwe leden
Het stuk in de Flevolander begint zijn vruchten af te werpen. Vandaag heeft Hans Melissant een 3-tal heren laten spelen en vervolgens wegwijs gemaakt in de zaal.
Dus kunnen wij melden dat er per 1 december 2018 3 nieuwe leden bijkomen.
Daan van Winsen is op dit moment 75 jaar en is in het verleden ook al eens lid van onze vereniging geweest. Verschillende mensen hebben deze week al tegen hem gespeeld.
Wim de Visser is 83 jaar en wilde ook graag weer spelen en dat kan bij ons zoals
wij altijd vermelden 7 dagen in de week van ’s morgens tot ’s avonds laat. (behoudens als er wordt lesgegeven en tijdens competitie dagen)
De jongste van de 3 is Gerrit Bleeker, hij is 67 jaar en heeft al laten zien dat hij het kunstje nog kent. Tijdens een oefenpotje maakte hij er 34, dus in de toekomst mogelijk een nieuwe competitie speler.
Heren van harte welkom bij onze vereniging.

Verbouw Regenboog
Ton heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de Regenboog gaat verbouwen. Gelukkig heeft dat voor ons geen grote veranderingen tot gevolg. Wat gaat er gebeuren.
De kapsalon gaat van een bovenverdieping naar de entreehal naast onze biljartzaal. Deze entree komt daarmee te vervallen en er komt een nieuwe naast de kantoren. Gevolg voor ons is dat de 2 ramen die zicht geven op de entree
komen te vervallen. Hier wordt een vaste wand voor in de plaats. Vanaf april begint men met de verbouwing

Nieuw lid
Gelukkig kunnen we na het wegvallen van een aantal leden ook weer een nieuw lid aan de ledenlijst toevoegen. Het betreft Ger Snel die woonachtig is op West. Ger is op dit moment 71 jaar en is druk aan het oefenen in de Meerpaal om goed voor de dag te komen als hij in onze zaal komt spelen. Hij wilde nu al graag al lid worden van onze vereniging en daarin hebben wij toegestemd.
Ger van harte welkom bij onze vereniging.

In memoriam Daan Braam

 Daan Braam, een stoere, hardwerkende Zeeuw.
Toen ik, en ik denk een aantal leden lid werden van de biljartvereniging had je een aantal senioren die voor onze doen al een respectabele leeftijd hadden bereikt. Tot deze veteranen van het biljarten behoorde ook Daan. Hij was sedert januari 2003 al lid en begon dus op de leeftijd van 78 nog eens competitie te spelen. Dus een moment waar anderen al aan het afbouwen zijn. Echter niet Daan, want die was toen ik hem leerde kennen echt nog fanatiek bezig.
Hij genoot van het spelen en was dan ook veelvuldig te vinden in de biljartzaal. Een paar jaar terug kwam er wat slijtage in zijn spel. Hij bezat niet meer voldoende kracht om goed te spelen. Aan zijn stoten kon je zien dat hij de kunst van het biljarten nog steeds verstond echter zijn lichaam kon niet meer de kracht vinden om de ballen te krijgen daar waar hij wilde.
 Wij zijn allemaal getuige geweest van het 70 jarig huwelijk, waarvan menig lid heeft gedacht of hij dit wel zou halen gezien de diverse griepjes, valpartijen etc. Wij hebben Daan en zijn vrouw van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit.
Vanaf dat moment speelde hij nog wel eens een partijtje maar niet meer om de prijzen, maar om er bij te horen, onder de mensen te zijn en te genieten van het spel van mede leden. Daan kon van verre zien of een bal raak zou zijn of niet. Ook had hij het wel eens mis en sprak dan zijn waardering uit. Commentaar was er nooit. Daan was een plezierige tegenstander met soms wat gemor als het niet lukte, en dat mocht ook, gezien zijn inzet.
Na verloop van tijd moest Daan erkennen dat het lopen niet meer ging en kwam toen met de scootmobiel naar de zaal. Het werd minder met Daan, als je Daan vroeg hoe gaat het dan gaf hij ook aan dat het niet ging en dat het minder werd. Een paar weken geleden werd hij met kunst en vliegwerk geposteerd in de zaal, maar wel op een plaats waar hij alle tafels kon overzien. Wij hebben toen als leden afgesproken dat als Daan weer naar de zaal zou komen wij de wedstrijden even zouden stilleggen om hem op naar zijn plaatsje te manoeuvreren .
Helaas was dit niet meer nodig want Daan heeft niet meer de competitie wedstrijden bezocht.
Nadat Daan in de hospice was opgenomen heeft hij nog bezoek gehad van een aantal leden, de berichten waren wisselend. De ene keer genoot Daan nog van zijn sigaartje en zijn borreltje en zag hij er monter uit en had nog wat praatjes, de andere keer was het zorgelijk.
Wij verliezen in Daan een gewaardeerd en karakteristiek lid van onze vereniging die bijna de respectabele leeftijd van 93 jaar mocht bereiken.

Namens het Bestuur

Nieuwe lakens
Zoals een aantal van jullie al zullen hebben gezien, zijn de tafels voorzien van mooie nieuwe groen lakens. Omdat niet iedereen weet hoe zoiets gaat een paar foto’s genomen door Hans Melissant.

 
Zomer reces
Het is warm en dus het aantal bezoekers in de zaal aan de lage kant. Ondanks de warmte heeft het bestuur niet stilgezeten en is druk bezig met het aanpassen van de zaal voor het komende seizoen.
Dinsdag voor een week zijn een aantal leden van het bestuur bezig geweest om de prijzenkastwand te verwijderen. Daarvoor in de plaats zijn weer nieuwe kasten geplaatst. Met ondersteunende hulp van Willem Kuijpers (hij heeft al vaker kasten in elkaar gezet) ziet er fraai uit.
En afgelopen dinsdag hebben Ton en Rein Markhorst de oude scoreborden verwijderd en daarvoor monitoren opgehangen. t.w. 2 klein en één iets grotere. Vooral de muurbevestiging van die laatste heeft de nodige zweetdruppels gekost. Rein kwam op meerde plaatsen staal tegen en dan moet je een andere oplossing zoeken. en dat is gelukt. De afgelopen dagen heeft Rein ook nog wat restauratie werkzaamheden verricht en het ziet er goed uit.
Alle mensen die geholpen hartelijk dank daarvoor.
Vorige week is er ook een delegatie van het bestuur bij een biljartvereniging in de NOP geweest om te kijken of wij daar een uitwisseling mee konden afspreken. En als wij een inschatting mogen maken denken wij dat dat gaat lukken. Wel moeten zij nog kijken of er belangstelling bij hun leden bestaat. Afwachten dus even.

Gebruik website
Onlangs kreeg ik de vraag of er ook een mogelijkheid bestond om snel iets terug te zoeken op onze website. Natuurlijk bestaat die. Rechtsboven staat een kader met de term zoeken. Plaatst hier het steekwoord in het druk vervolgens op enter en zie, je krijgt gelijk te zien wat er over dit onderwerp op de website is te vinden
(probeer bijv. maar eens :  triatlon)

AVG
Zoals wij eerder al schreven moeten alle bedrijven, overheidsdiensten, verenigingen, stichtingen etc. per 26 mei 2018 beschikken over een Privacy protocol. Dit houdt voor ons in dat wij als vereniging ook moeten zorgen voor een dergelijk protocol.
Afgelopen woensdag hebben wij als bestuur het protocol voor onze vereniging vastgesteld. Het gehele protocol vind je onder het kopje Diverse- Reglementen e.d.
Binnenkort ontvangen jullie via de mail bericht van ons hoe wij e.e.a. gaan uitvoeren.

Beste Biljarters,
Het seizoen is weer voorbij. We kunnen terug kijken op een geslaagde periode. De Librekampioen was al bekend zoals ook de tweede en derde plek.
Het Bandstoten en Driebanden is na een intensieve periode, met hier en daar aanpassingen, ook afgerond. Donderdag 26 april zijn de laatste partijen gespeeld en werden de winnaars voor de finale bekend. De finale Bandstoten ging tussen Gerrit de Vogel en Ad Kruis, Gerrit won de partij en is daarmee kampioen 2017-2018 Bandstoten. Bij het Driebanden ging de strijd tussen Hans Melissant en Jan de Jong. Na een beginserie van 5 voor Hans werd het voor Jan moeilijk om nog bij te komen, kortom Hans kampioen en Jan een goede tweede. Voor alle finalisten was er een beker. Daarnaast zullen de namen van de winnaar op de daarvoor bestemde borden worden bevestigd zodat dit vastligt voor het nageslacht.
Vraag van het bestuur: Wat vonden jullie ervan, starten om 10.30 uur en rond 15.00 -15.30 uur klaar. Voor een aantal van u was het een hele zit. Wij als wedstrijdleiders merkten dat ook en dan met name aan het eind. Een aantal van u ging naar huis toen ze klaar waren, zodat we aan het eind steeds een beroep op dezelfde mensen moesten doen om te schrijven en te tellen. Wij realiseren ons ook dat het wat lange dagen kunnen zijn, maar ook op verzoek van u hebben we iedereen die deel wilde nemen mee laten spelen. Als we alle partijen in de middag hadden moeten spelen was het ook een lange middag geworden met uitloop tot 18.00 uur of nog later.
Heeft u suggesties of opmerkingen die ons kunnen helpen het anders te organiseren dan zijn deze van harte welkom bij het Bestuur via de mail.
Onze uitwisselingen zijn ook prima verlopen, voor OBL Lelystad waren wij te sterk maar onze biljartvrienden uit Dronten, De Trim Inn hebben ons verslagen. Er ligt een uitdaging voor het komend jaar en hopelijk kunnen wij dan de uitwisseling naar de Trim Inn in hun nieuwe onderkomen spelen. Ik ben benieuwd wat zij er van gaan maken. Helaas heeft Giethoorn afgehaakt.
Al met al hebben we zoals ik al schrijf een mooi seizoen gehad. Het bestuur is reeds bezig met het nieuwe seizoen 2018-2019. Ook voor de uitwisseling met Giethoorn wordt een vervanger gezocht.
Dan zal in 2019 ons 30 jarig bestaan gevierd worden, de eerste contacten met de horeca zijn gelegd. Wij proberen er een leuke bijeenkomst van te maken in combinatie met de nieuwjaarsreceptie.
Tot slot wil ik een ieder die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de tafel of in de zaal hartelijk danken.
Ik wens u namens het bestuur een fijne vakantieperiode met veel mooi weer en zie u misschien tijdens de zomer nog wel eens in de biljartzaal voor een potje biljarten.
Ton Dillerop

Vaststellen moyennes
Vanuit de leden hebben ons als bestuur vragen bereikt hoe het zit met het vaststellen van de moyenne voor de verschillende spelsoorten. Hoewel volgens ons alles duidelijk omschreven staat in het Huishoudelijk Reglement hebben wij gemeend om alles nog eens beknopt samen te vatten. Via de link opent u het stukje tekst.
Beknopt overzicht vaststelling moyennes

Jaarvergadering 20-02-2018
Tijdens de jaarvergadering op 20-02-2018 hebben wij jullie aangegeven waarom er op de begroting van 2018 geen bedrag voor ontvangen subsidie van de gemeente Dronten stond. Na onze uitleg hebben jullie als leden te kennen gegeven dat wij alsnog een brief te sturen naar de gemeente Dronten over de gevolgde procedure. Deze brief is afgelopen week verzonden. Hieronder de link naar de brief.
Brief subsidie aanvraag Gemeente Dronten
Antwoord gemeente Dronten 1
Antwoord gemeente Dronten 2
Antwoord gemeente Dronten 3

Schoonmaken biljartzaal

Op maandagmorgen niet voor 09.00 uur beginnen met vrij spelen !!!

 

In memoriam Joszi Rotyis.

Joszi, die ook door velen Joost werd genoemd, kwam in 1956 met zijn familie vanuit Hongarije naar Nederland. Veel leden kenden Joszi ook in een andere hoedanigheid voordat hij lid werd van onze vereniging. Zo heeft hij mede door Gerard Corjanus het vak van schilder geleerd. Ook Fokke Sijtsma maakte deel uit van het ploegje schilders. En zoals Gerard het verwoorde was hij zeer leergiering en plezierig in de omgang. Ook bekend was hij bij het voetballen waar hij veel schik had in het uithalen van trucjes.
In april 2010 lid werd hij lid van onze biljartvereniging. Op dat moment was hij één van de jongste leden.
Joost mocht graag zijn partijtje spelen en vooral van het Driebanden kon hij echt genieten.
Daarbij zat zijn lengte hem nog als eens dwars en dan wenste hij geen gebruik te maken van de hulpstok, maar koos hij liever een andere oplossing.
Ook moesten wij Joszi nog wel eens zoeken als hij moest spelen en dan bleek hij even naar buiten te zijn geweest. Dit om even een sigaretje te roken.
In Joszi verliezen wij een hartelijk iemand die het fijn vond om ook tijdens het biljarten nog even een praatje te maken met andere leden. Hiervan was niet iedereen gediend, maar hij trok zich daar niet zo veel van aan. Volgens hem deden anderen dat ook, dus mocht hij het ook.

Roelof

In memoriam Bert van Wageningen

Opende ik 2 januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst met de woorden dat het in 2017 gestormd had in het bos met het overlijden van 6 van onze leden, 2018 is nog geen 3 dagen oud en wij worden overvallen met het bericht dat Bert van Wageningen in de vroege ochtend van 3 januari in zijn slaap is overleden. Een zware slag voor zijn vrouw, kinderen en klein kinderen en voor onze club, direct al in het nieuwe jaar, je kan niet slechter beginnen aan een nieuw jaar. Wij, het bestuur waren danig van slag door dit bericht. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst was hij nog druk in de weer met het uitdelen van de consumptiebonnen en ons allen veel geluk en gezondheid te wensen, we hebben nog geproost op het nieuwe jaar en elkaar vooral een gezond 2018 toegewenst. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij als bestuur de hele middag bij Bert aan de tafel gezeten en genoten wij van een pilsje, hapje en de verhalen. Onbegrijpelijk, niet te bevatten, er zijn geen woorden voor. Bert mocht slechts 74 jaar oud worden.

Voorafgaand aan het begin van de competitie op woensdag heb ik met veel moeite de aanwezige leden geïnformeerd. Wij waren er allemaal kapot en waren verslagen van. Het bestuur heeft besloten deze week geen competitie te spelen.

Bert
Bert was vanaf september 2009 lid van onze vereniging en sinds 2011 beklede hij in het bestuur de functie van penningmeester. Die functie vervulde hij met zorg en kreeg tijdens de jaarlijkse controle van de boeken dan ook daarvoor de complimenten. Bert was niet de man van veel woorden en hij vond het wel prettig dat Dirk Sijtsma hem terzijde stond tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Persoonlijk hebben wij Bert leren kennen als iemand die graag zijn partijtje speelde maar er wel eens mee zat dat zijn moyenne niet omhoog ging. Dat vond hij jammer. En als een ander met een moyenne van boven de 40 klaagde over dat er geen vooruitgang in zat, plaatste Bert de droge opmerking dat hij er voor tekende om zo te spelen. Bert bleef opgewekt en had altijd wel een opmerking waarom het zo liep zoals het was gegaan.
Bert was ook de man van het voetballen, fervent Feyenoord supporter, tijdens de soms heftige discussies in het kantoortje van de biljartzaal stond hij zijn mannetje en droeg Bert duidelijk zijn steentje bij.
In het bestuur hebben wij Bert leren kennen als iemand die zijn zaakje goed op orde had, een bijdrage leverde aan de vergaderingen en altijd bereid was om naast zijn functie allerlei hand en spandiensten te verrichten. Als vereniging en bestuur kun je niet zonder deze mensen. Wij zijn Bert daarom ook veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de biljartclub.

Bert wij zullen je missen.

Ton en Roelof

Nieuwjaarsbijeenkomst

Vandaag vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de kantine van de Wisent. Voor allen die niet aanwezig konden zijn, hieronder de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter.
Nieuwjaars toespraak 2018

 

Voor de meesten van ons is de vakantieperiode weer voorbij, een nieuw seizoen ligt voor ons. We kijken vooruit, maar hebben nu wat zaken te melden.
Maandag 18 september zijn de nieuwe lakens gespannen, dus er kan weer volop gebiljart worden. De firma die de lakens heeft vervangen gaf aan dat hij bijna nergens zulke vieze lakens en banden aantreft dan in Dronten. Wij hebben gevraagd wat hier de oorzaak van kan zijn. Hij gaf een paar mogelijkheden, te weten: Krijten boven het biljart, langs het biljart lopen en de banden vast houden, vette handen. De leverancier gaf als tip om de handen voor het biljarten te wassen. En natuurlijk niet te vergeten, stofzuigen. Wij kunnen het van onze kant niet vaak genoeg benadrukken om regelmatig te stofzuigen, zeker een keer per dag. Ja en dan dient zich de vraag op wie moet dat doen? U mag dat met beleid en gebruikmaking van de stofzuiger die daar speciaal voor staat uitvoeren. Wel met beleid schrijf ik, dus rustig over het laken, niet even snel, haal voor haal, het gemakkelijkst is het om van de lange band naar de lange band te trekken. Wat al jaren geld binnen onze club is het spelen zonder horloges, ik wil daar de aandacht nog even op vestigen, en we mogen elkaar er op aan spreken of attenderen.
De afgelopen periode is gekenmerkt door het overlijden van een 4 tal leden, Wilma, Ben, Henk en Paul.
Wij gaan en moeten verder maar het is goed er toch even bij stil te staan, het is de realiteit van de dag. Zoals u al heeft kunnen lezen hebben er een aantal leden om gezondheidsredenen afgezegd voor de competitie.
Ons ledenaantal blijft gelukkig stabiel, wij mogen wederom een aantal nieuwe leden welkom heten en in de komende periode verwachten wij nog wat aanmeldingen.
De competitie is weer gestart, het was voor de wedstrijdleider even puzzelen en met de medewerking van een aantal bereidwillige leden die op de woensdag en de donderdag spelen is het toch weer gelukt om beide dagen een volwaardige bezetting en programma te hebben.
Dan het vrij spelen, graag vragen wij u aandacht om gebruik te maken van de klok, ook als u met z’n tweeën aan het spelen bent en er verder niemand in de zaal aanwezig is. Na u kunnen er meerdere biljarters komen die ook graag hun balletje willen stoten en natuurlijk even afschrijven op de lijst op het bord. Dank voor uw medewerking.
Uitwisselingen:
In de komende periode zijn er weer uitwisselingen met Giethoorn, Lelystad en de Trim Inn uit Dronten. Via de website wordt u op de hoogte gehouden, lees regelmatig het nieuws.
Tot slot wens ik u allen een prettig biljartseizoen en een mooi en spannende competitie.

Ton Dillerop