UITWISSELINGEN

Seizoen 2019-2020
BCD-maandag
Op woensdag 8 april komen onze plaatsgenoten van BCD-maandag bij ons op bezoek. Als je wilt meespelen moet je je aanmelden door middel van intekening op de lijst op het publicatiebord. De wedstrijd begint ’s avonds om 19.00 uur
en vooraf is een er zoals gebruikelijk een kopje koffie beschikbaar. Dus kom tijdig.

OBL
Op dinsdag 21 januari 2020 ontvingen wij de spelers van OBL voor de return in het kader van de uitwisseling 2019-2020. Tegen een uur of tien begonnen de eerste spelers al binnen te druppelen. Die van onze vereniging maar ook uit Lelystad. De heren hadden het milieu technisch goed gedaan want ze waren met 12 leden in 3 auto’s. Heren compliment daarvoor. Na de koffie en een ontvangstwoord van voorzitter Ton Dillerop gaf Ben van Buiten  (OBL) aan dat het een hele toer zou worden om de achterstand weg te werken. Waarvan akte. In de eerste partijen leek het er dan ook op dat ze dit wilden waarmaken, maar hoe langer de wedstrijd duurde hoe meer het er op ging lijken dat de onzen dit zo maar uit handen gaven. Was OBL thuis al ten onder gegaan met 248,795 tegen 273,232. Nu was het resultaat vanuit Dronter oogpunt ook goed te noemen. De spelers van de Regenboog haalden ruim 210 punten bij elkaar tegen OBL ruim 196. De totale stand over de 2 ontmoetingen werd uiteindelijk Dronten 483,699 tegen OBL 445,044. Dus de wisselbeker staat weer een jaar in onze prijzenkast.
Aan deze ontmoeting is ook altijd een prijs verbonden voor de beste spelers van de dag. En ook deze bleef in Dronten. Tjeerd Speerstra ging met deze prijs aan de haal. Tjeerd gefeliciteerd.


BCD-maandag met duidelijke cijfers geklopt
Op maandag 16 december speelden wij uit tegen de spelers van BCD-maandag.
Hieronder een uitgebreid verslag van deze ontmoeting.

Ontmoeting tussen BCD-maandag en de Regenboog
Gradus van Velzen (110) tegen Gerhard Smit (56). In beurt 2 gelijk een serie van 14 voor Gradus. En dat is ook wel nodig om er 110 te maken. Gerhard liet zich echter niet van de wijs brengen. En na 10 beurten had Gradus er 37 en Gerhard 14. Toen haperde het bij Gradus met als gevolg dat Gerhard na 20 beurten al aardig was ingelopen. Na 26 beurten was Gerhard uit en had Gradus er 77 gemaakt. Lees meer >>>>>>>>>>>>>>
Einduitslag BCD – de Regenboog

OBL
Op dinsdag 22 oktober toog een groep van 16 spelers naar Lelystad om hun krachten te meten tijdens de 1e ontmoeting in onze 2-delige uitwisseling tegen OBL.
En gezien de uitslag hadden ze er zin in want onze spelers kwamen met een mooi resultaat terug naar Dronten.
OBL kwam tot een totaal van 248,795 punten. Daar nam Dronten geen genoegen mee, zij kwamen tot 273,232. Wel moesten ze  de eer van de beste speler overlaten aan Gerard Pisart van OBL. Hij kwam in 41 beurten tot 20 punten.

Resultaat 22-10-2019

Seizoen 2018-2019
Trim Inn
Woensdag 17 april vond de return plaats van onze uitwisseling met Trim Inn. En zoals gebruikelijk begon de bijeenkomst met koffie en een plakje cake. Daarna moesten de 12 spelers van elke partij 1 keer spelen. De Regenboog begon met een voorsprong, want in december hadden wij gewonnen met 93 tegen 80 punten. En met zo’n voorsprong speelt het toch wat gemakkelijker waardoor menig Regenboger zijn partij won en daarmee groeide de voorsprong. Uiteindelijk was aan het eind van de avond de totaalscore 194 tegen 160 punten. Dit betekent dat de wisselbeker komend seizoen weer bij ons in de vitrinekast komt te staan.
Berekening stand Regenboog – Trim Inn 17-04-2019

OBL
Vandaag dinsdag 22 januari hebben wij de return tegen OBL uit Lelystad gespeeld. De 1e wedstrijd in oktober hadden wij verloren met bijna 9 punten verschil. Onze voorzitter memoreerde daaraan in zijn welkoms woord. Hij zei dat wij vandaag een sterrenteam hadden samengesteld. Het antwoord van de spelers van OBL was dat zij de joker zouden inzetten. Kortom een goede start en helaas daar moeten wij het positieve ook gelijk laten varen. Want ook vandaag gingen wij kopje onder. Niet zoals in oktober maar toch. Wij verloren nu met ruim 3 punten verschil. Dit alles had tot gevolg dat OBL de wisselbeker een jaar in de kast mag hebben staan. Maar zij moeten dan ook poetsen. Ben van Buiten kreeg als beste speler nog een speciaal aandenken overhandigt door uw schrijver. Terugziend mogen wij concluderen dat het gezellig was maar dat onze leden niet in topvorm waren. Tot slot bedankte Bob de Kromme ons nog voor goede ontvangst en hoopte hij ons in oktober weer in Lelystad te ontmoeten.
Overzicht uitslag 22-01-2019 (website)

Trim Inn
Op maandag 17 december stond onze ontmoeting tegen de vrienden van Trim Inn gepland. Wij gingen die avond op bezoek in hun nieuwe locatie aan de Jupiterweg en het is een leuke locatie om te spelen.  Niet enkel de spelers van onze vereniging waren aanwezig, maar zij werden ook nog ondersteund door een flink aantal supporters. En dit heeft gevolgen gehad, want De Regenboog won met de cijfers 93 tegen 80. Nu zegt dat niet zoveel, immers vorig seizoen gingen wij de return ook in met een voorsprong maar uiteindelijk ging Trim Inn met de wisselbeker aan de haal. Dat moet dit jaar toch anders kunnen.
Uitslag 17-12-2018

OBL
Op 23 oktober jl. gingen een team van onze vereniging op bezoek bij OBL te Lelystad, dit in het kader van onze jaarlijkse uitwisselingen. Wij spelen in Lelystad altijd met 16 personen en bij ons thuis met 12. dit i.v.m. het aantal tafels. Bij een te groot aantal spelers van onze vereniging van liep het niet zoals een ieder dat wilde. Gevolg dat wij verloren met de cijfers OBL 277,069  en de Regenboog 268,236. Een verschil van bijna 9 punten. Dat moet in te halen zijn tijdens de volgende vergadering.
Beste speler was Ben van Buiten met 20 punten in 38 beurten. Een knap stukje werk. Hans van Zijp en Jan de Jong kwamen dicht in de buurt met elk ook 20 punten en respectievelijk 40 en 51 beurten.
Overzicht 23-10-2018 (website)


Ens
Zoals wij al eens hebben gemeld waren wij bezig om ook te komen tot een uitwisseling met de biljartvereniging uit Ens. In het “grijze” verleden heeft onze vereniging daar ook wel tegen gespeeld. De eerst contacten waren goed en het bestuur van die vereniging heeft een inventarisatie gemaakt van de belangstelling om tegen ons te spelen. En het is jammer maar die was minimaal , dus gaat deze uitwisseling niet door.
Als bestuur zijn we nog wel bezig om iets anders te bedenken. 


OBL
Op 23 oktober staat onze 1e uitwisseling al weer op het programma en wel bij OBL. De wedstrijd begint om 10.30 uur en we worden verwacht om 10.00 uur, zodat er eerst rustig een kopje koffie kan worden genuttigd. We vertrekken pm 09.30 uur vanaf de biljartzaal.

Speelschema voor website
Deelnemerslijst 23-10-2018

Seizoen 2017-2018

Trim Inn
Gisteravond 10 april kwamen de speelsters en spelers bij ons op bezoek om revanche te nemen op de vorige wedstrijd. Die wonnen wij namelijk met 17 punten verschil. Zonder dat ik het wist had ik 2 dames aan elkaar gekoppeld en dat was voor Erica natuurlijk leuk. Minder leuk was het dat al na een paar partijen bleek dat de spelers van de Regenboog het op verschillende fronten lieten liggen om maar eens in voetbaltermen te spreken. En onzer voorsprong van 17 punten verdween dan ook als sneeuw voor de zon. De laatste partijen moesten dan ook met grote cijfers door ons worden gewonnen om de beker in huis te houden. En dat lukte niet, zodat deze trofee voor een jaar in de prijzenkast van Trim Inn komt te staan. Over beide avondenkwamen wij 2 punten te kort.
Berekening stand Regenboog – Trim Inn 10-04-2018

 Giethoorn
N.a.v. een vraag van mij aan het bestuur van Giethoorn over de uitwisseling die gepland stond op 27 februari a.s. kreeg ik vandaag een berichtje dat het dit  seizoen niet door kan gaan. Dit omdat de dinsdag hun vrije speelmiddag is en er niet voldoende mensen zijn die dit willen opgeven om de uitwisseling door te laten gaan. Het is jammer, maar volgend jaar maar bezien wat wij dan gaan organiseren.

OBL

Vandaag de ontmoeting tegen OBL uit Lelystad. De 1e ontmoeting monde uit in een overwinning De Regenboog. Wij wonnen toen met 272,322 tegen 259,145. Vandaag moest Ton meedelen dat wij de thuis wedstrijd hadden verloren. Echter thuis heb ik het rekensysteem nog eens gecontroleerd en er zaten hier en daar nog foutjes in, Die heb gecorrigeerd en daaruit bleek dat wij ook vandaag hebben gewonnen en wel met 199, 234 tegen 191,502.
De wisselbeker was al in Dronten en blijft dit jaar ook in Dronten.

Ontmoeting de Regenboog – OBL (23-01-2018)

Trim Inn

Op 12 december zijn wij op bezoek geweest bij Trim Inn. Ondanks dat er door de gladheid vooraf al bijna 3 leden waren verongelukt hebben wij de wedstrijd toch tot een goede einde kunnen brengen. De Regenboog heeft met overduidelijke cijfers gewonnen. Trim Inn kwam tot 86 punten en de spelers van de Regenboog behaalden een mooie score van 103 punten. Wij ontmoeten elkaar weer in april 2018. En de heren van Trim Inn lopen zich nu al warm voor de revanche.
Via onderstaande link kunnen jullie de uitslagen bekijken.

Uitslag uitwisseling 12 December 2017

Giethoorn
Volgens de planning zouden wij op 28 november de spelers uit Giethoorn verwelkomen. Echter vorige week kreeg van Lute Hendriks het bericht dat hij geen volwaardig team meer bij elkaar kon krijgen. De spelers worden oud en willen niet meer op reis voor een paar potjes biljarten. Het is jammer maar een voldongen feit. We hebben afgesproken dat we de komende ontmoeting laten vervallen. Als het goed is gaan wij eind februari naar Giethoorn maar ook hier moeten wij een voorbehoud maken. Het schema van verhuur van de zaal is aardig dichtgetimmerd. Op dinsdag middag is het vrij spelen voor biljarters. Het kan dus gebeuren dat enkele leden niet akkoord gaan met een uitwisseling op die middag. Afgesproken is dat wij begin februari contact opnemen met Lute en dan bepalen wat er gaat gebeuren. Het is jammer dat er aan een jarenlange traditie vermoedelijk een eind komt. Het bestuur zal zich tijdens de eerstvolgende vergadering beraden over de ontstane situatie.

OBL te Lelystad
Reslutaaat:  Uitslag 24-10-2017

Vanmorgen, 24 oktober 2017, vertrokken wij met 16 biljarters naar Lelystad voor de jaarlijkse uitwisseling. Ik schrijf jaarlijks, maar vorig jaar hebben we overgeslagen op verzoek van Lelystad. De ontvangst was hartelijk, na de gebruikelijke kennismakingen en het schudden van de handen was er koffie. De sfeer zat er gelijk goed in. Het was net of we niet weg geweest waren. Velen kenden elkaar gelukkig nog.
Om plm. 10.30 uur opende de voorzitter van OBL de ochtend en wenste een ieder een mooie biljartdag. De organisatie was zoals voorheen weer prima geregeld. We waren ingedeeld in diverse poules. Administratief was alles tot in de puntjes verzorgd en geregeld. De deelnemers van OBL hadden allemaal een naambatch op de borst zodat we wisten met wie we te doen hadden. (Misschien ook iets voor onze club) Er ware 8 poules verdeeld over 5 tafels. Alles liep gesmeerd. Om plm. 12.45 uur was de eerste ronde achter de rug. De eerste borrels en pilsjes werden aan de tap genuttigd, moet kunnen het gaat toch ook om de gezelligheid. Wie voorstond was op dat moment nog niet bekend maar achteraf bleek dat OBL voorstond. Na de lunch, waarin de nodige broodjes gehakt ballen en kroketten werden genuttigd werden we uitgenodigd voor de tweede ronde. In de ochtend waren er al diverse mooie en spannende partijen gespeeld. Hoe zou het vanmiddag gaan? Ook in de middag was het niveau op diverse tafel weer van hoog. Met name de partijen van Johan Ruberg, Jan Riemens, Hans Melissant en Bert van Wageningen (17 beurten uit) waren het aanzien meer dan waard. Ook de andere biljarters hebben hun best gedaan, bij de een lukte het en bij de ander ging het wat moeizaam. Om plm. 15.15 uur was het afgelopen. De administratie bijwerken en de uitslagen bekend maken. Tot ongeveer een kwartier voor het einde was nog niet te zeggen wie er zou gaan winnen. Maar het is ons gelukt, De Regenboog heeft gewonnen. Wij zijn gefeliciteerd en regen de wisselbeker uitgereikt. Ook kregen wij een beker die we mogen houden. Het is wel fijn dat er nu weer gestreden kan worden om de wisselbeker. Beide staan in de prijzenkast in de zaal. Verder was er nog een beker voor de biljarter welke over twee partijen de minste beurten nodig is geweest, heel even leek het erop dat Hans Melissant hiervoor in aanmerking kwam, helaas ging deze prijs met een punt verschil naar Lelystad. Hans had 39 beurten nodig voor beide partijen en Ubel de Jager uit Lelystad 38, jammer.

Om 16.00 uur waren we weer terug in Dronten en we kunnen terugzien op een mooie gezellige biljart dag bij OBL in Lelystad. In januari 2018 is de return in Dronten.

Een deelnemer.

 Seizoen 2016-2017

Trim Inn
Op maandagavond 10 april vond de 2e ontmoeting plaats tegen Trim Inn. Deze keer speelden wij een thuiswedstrijd. Zou dit wellicht in ons voordeel werken?
De vorige keer verloren wij namelijk nipt met 3 punten verschil. Dus om weer in bezit te komen van de wisselbeker moesten wij met tenminste 4 punten verschil winnen van onze gasten. Na de eerste 3 partijen leek het de goede kant op te gaan, want we hadden al 5 punten marche. Echter toen haperde het op verschillende momenten. Een aantal spelers kwam geheel niet in hun spel. En na 9 wedstrijden stonden we als gevolg hiervan weer achter. Miniem maar toch.
De laatste 4 partijen moesten dus de uitslag kantelen en zowaar dit gebeurde.
De uiteindelijke stand van deze ontmoeting was: Regenboog 104 en Trim Inn 93.
Dat resulteerde in een totaal overwinning voor het seizoen 2016-2017 door de Regenboog en dat hield in volgens de heten van Trim Inn dat wij weer een jaar mochten poetsen.

Uitslag wedstrijd Trim Inn 10-04-2017

 

Giethoorn
Het ijs was in Giethoorn voor het grootste gedeelte al weer verdwenen, maar toch gingen we als biljartvereniging De Regenboog bij onze vrienden in de Buuzepolle kopje onder. We verloren ditmaal met ruime cijfers. Hieronder een link naar de overzicht met de wedstrijdpunten en een verslag van deze toch wel geslaagde middag.

Wedstrijdformulier Giethoorn 14-02-2017

Verslag uitwisseling met Giethoorn op 14-02-2017

 

Trim Inn
Verslag van de ontmoeting tegen en bij Trim Inn

Woensdag 14 december zijn wij te gast bij de spelers van Trim Inn. Voor ons vaak een moeilijke tegenstander. Eens kijken of dat ook dit keer het geval is.
We beginnen met Ton de Vos (90) tegen  Johan Ruberg (85) Beide heren hebben de nodige aanloop problemen. Na 9 beurten heeft Ton er 17 en staat Johan op 34. Maar dan komen ze los en na beurt 14 staat het 54 tegen 59.  In beurt 22 is Johan uit en blijft Ton staan op 82 stuks.
Lees verder >>>>>>>>

Uitslag ontmoeting Trim Inn-de Regenboog (14-12-2016)

 

Giethoorn
Verslag 22-11-2016

Verslag uitwisseling met Giethoorn op 22-11-2016
Onze voorzitter heet de spelers van Giethoorn hartelijk welkom. Na de gebruikelijke koffie met cake en een uitleg  over de puntentelling beginnen we om 13.15 uur met de wedstrijden. Door wegwerkzaamheden moesten onze gasten omrijden.
Jan  Riemens (53) speelt al eerste tegen Kollen (46). Beide komen maar moeilijk in hun spel want na 13 beurten is nog maar 11 tegen 10. Uiteindelijk blijven ze  steken op 17 tegen 18. De 2e partij was beduidend anders. Jan won hier ruim van Kollen en wel met de cijfers 53 tegen 11.
Lees verder >>>>>>>>>>>

Uitslag ontmoeting Dronten – Giethoorn (22-11-2016)

Aankondiging
Dinsdag 22 november spelen een uitwisseling tegen Giethoorn. Omdat het een vol programma is (we spelen 2 partijen van maximaal 20 beurten) verzoeken wij een ieder die is ingeloot voor deze wedstrijd tijdig aanwezig te zijn. We beginnen om 13.00 uur en daarom dienen de spelers van Dronten ten minste om 12.45 uur in de zaal aanwezig te zijn. Hieronder tref je de link aan naar het speelschem
a.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

Algemeen
Voor het komende seizoen hebben we al weer afspraken gemaakt met de besturen van Trim Inn en Giethoorn om weer tegen elkaar te spelen.
De volgende data kunnen jullie dus al weer vastleggen in de agenda’s. Tegen  Giethoorn spelen we meestal op de middag en tegen onze dorpsgenoten van Trim Inn maken we er altijd een avond wedstrijd van.

Dinsdag 22 november komt Giethoorn bij ons spelen
Woensdag 14 december gaan we naar de zaal van Trim Inn
Dinsdag 14 februari gaan we spelen in en tegen Giethoorn
Maandag 10 april spelen we dan als laatste thuis tegen Trim Inn

Seizoen 2015-2016

Ontmoeting met Trim Inn
Op maandag 4 april vond de return plaats tegen Trim Inn. Omdat uw notulist niet de gehele avond aanwezig kon zijn moeten jullie het doen met een verkort verslag. Daar onze voorzitter in het buitenland vertoefde nam Dirk Sijtsma de honneurs waar. Hij heette een ieder welkom en refereerde nog even aan de uitslag van de ontmoeting boven het zwembad. Dat was uitgemond in een smadelijke nederlaag. Dus had de Regenboog iets goed te maken. En de start was goed te noemen, want na 3 beurten was de stand voor de Regenboog 36 punten (maximale scoren) tegen Trim Inn 14. Dat zag er goed uit. Halverwege de avond was de stand na 7 van de 13 partijen 62 tegen 54. Nog steeds in het voordeel van de thuisspelers. Maar toen begon het wat te kraken bij de Regenboog en was de stand na de 12 partijen 110 tegen 104. Nog wel in het voordeel van de thuisploeg, maar de laatste partij was toch nog bepalend voor de eindstand. Johan Ruberg speelde tegen John de Vos en zij moesten respectievelijk er 89 en 90 maken. Het was inderdaad het klapstuk van de avond, waarmee ik de andere spelers niets te kort wil doen. In beurt 8 nam Johan met een serie van 16 caramboles een voorsprong om die ook niet meer af te staan. In beurt 17 maakt hij nog een zeer goede serie van 25 stuks. Echter beide heren kwamen niet uit. Johan haalde er 80 en John kwam niet verder dan 59. De uiteindelijk stand werd 118 voor de Regenboog en 110 voor Trim Inn. Al met al een avond waar weer met plezier op terug gekeken kan worden. Volgend jaar krijgt Trim Inn natuurlijk de mogelijkheid op een revanche.
Zie hier de uitslagen                                      
Wedstrijdformulier Trim Inn 04-04-2016

Ontmoeting in Giethoorn
Op dinsdagmiddag 22 maart gingen we als vertegenwoordigers van biljartvereniging “de Regenboog” met 12 spelers op bezoek bij onze vrienden in Giethoorn. Lees verder                                                             Verslag 22 maart 2016 
Uiteindelijk wonnen we deze ontmoeting met ruime cijfers. Giethoorn eindigde met 184 punten en Dronten kwam tot een totaal van 226 punten.
Zie hier de uitslagen                                   Wedstrijdformulier Giethoorn 22-03-2016