Bestuur

bestuursfoto

Ton Dillerop                          voorzitter

 


Coördinator van bestuurslbeleid
Leiden van bestuursvergaderingen en alg. ledenvergadering
Contacten met andere verenigingen en Regenboog
Contacten onderhouden en afsluiten contracten sponsoren

Roelof Pit                             secretaris
 

Alle zaken betreffende het secretariaat en ledenadministratie
Competitieleider
Wedstrijdleider
Beheerder website

Dirk Sijtsma                          penningmeester

 


Het voeren van de financiële administratie in de ruimste zin
Opstellen begroting en financieel verslag jaarvergadering
Zorg dragen voor verzekering
Wedstrijdleider

Hans Melissant                     bestuurslid
 

Algemene bestuurstaken w.o. ondersteuning competitieleider
Introductie nieuwe leden, vaststellen moyenne en sleutelbeheer
Onderhoud zaal en inventaris
Wedstrijdleider

Hans van Zijp                         bestuurslid
 

Algemene bestuurstaken w.o. ondersteuning competitieleider
Sponsoring
Ondersteuning uitwisselingen
Wedstrijdleider