Bestuur


Hans van Zijp                      voorzitter

Coördinator van bestuursbeleid
Leiden van bestuursvergaderingen en alg. ledenvergadering
Contacten met andere verenigingen en met zorgcentrum de Regenboog
Competitieleider en wedstrijdleider
Verzorgen uitwisselingen

Roelof Pit                             secretaris

 

Alle zaken betreffende het secretariaat en ledenadministratie
Competitieleider
Wedstrijdleider
Beheerder website

Dirk Sijtsma                          penningmeester

Het voeren van de financiële administratie in de ruimste zin
Opstellen begroting en financieel verslag jaarvergadering
Zorg dragen voor alle dienstdoende verzekeringen
Wedstrijdleider
Mede verantwoordelijk voor uitwisselingen

Hans Melissant                     bestuurslid


 

Algemene bestuurstaken w.o. ondersteuning competitieleider
Introductie nieuwe leden, vaststellen moyenne en sleutelbeheer
Onderhoud zaal en inventaris
Wedstrijdleider
Mede beheerder website

Lex van Seventer                   bestuurslid

 

Algemene bestuurstaken 
Competitieleider
Wedstrijdleider
Voorzitter Technische Commissie