Contact

     
      Bezoekadres biljartzaal De Regenboog
      De Oost 55
      8251CS Dronten

     
Secretariaat biljartvereniging De Regenboog
Het Spectrum 134
8254AX Dronten
tel. nr. 0321-314937

        Lidmaatschapskosten

        Eenmalige inschrijfkosten bedragen €  12,00
        De contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal
        en wordt vooruit betaald
        Ook is het mogelijk om per halfjaar of heel jaar te betalen

        Voorwaarden lidmaatschap

        Men is tenminste voor 1 jaar lid 
        Opzegging kan enkel aan het eind van het kalenderjaar
        Bij opzegging dient 1 maand opzeggingstermijn in acht
        te worden genomen