Contact

     
      Bezoekadres biljartzaal De Regenboog
      De Oost 55
      8251CS Dronten

     
     Secretariaat biljartvereniging De Regenboog
      Drachme 5
      8253EW Dronten
      tel. nr. 0321-314937

        Lidmaatschapskosten

        Eenmalige inschrijfkosten bedragen €  12,00
        De contributie bedraagt € 35,00 per kwartaal
        en wordt vooruit betaald
        Ook is het mogelijk om per halfjaar of heel jaar te betalen
        Voorwaarden lidmaatschap
        Men is tenminste voor 1 jaar lid 
        Opzegging kan enkel aan het eind van het kalenderjaar
        Bij opzegging dient 1 maand opzeggingstermijn in acht
        te worden genomen