Nieuws

Algemeen

E-mail berichten
Het blijkt nog al eens voor te komen dat een  verzonden bericht niet bij elk lid van de vereniging aan komt.
Daarom vind je hieronder een overzicht van de laatst verzonden berichten.

begin van het seizoen

Competitie 2021-2022

handen wassen

    Uitzending omroep Flevoland

Nieuwe leden
Nadat we per 1 september 2 nieuwe leden konden toevoegen aan ons ledenbestand gaan we in oktober helemaal los. M.i.v. die datum kunnen we er
zelfs 5 aan toevoegen. 
Wie zijn die leden:
Chris Dix, hij is 71 jaar en heeft in het verleden al de nodige caramboles gemaakt. Chris is na omzwervingen weer teruggekeerd naar Dronten
Leo van Es is 75 en heeft zich gelijktijdig met Roelf Sol aangemeld. Leo heb ik in het verleden tijdens een activiteit van een gezamenlijke
kennis verteld over onze vereniging en dat is blijkbaar toch ergens blijven hangen.
Harry de Jong is 73 jaar en woont in Swifterbant. Hij had zich al eens eerder gemeld als lid maar kon toen niet worden toegelaten. Maar sinds
onze aanpassing van het huishoudelijke reglement zijn ook spelers uit Swifterbant en Biddinghuizen welkom, Met als gevolg dat we er nu al 
2 hebben uit Swifterbant
Harrie Sleutels is de oudste van de nieuwe leden. Hij is 79 en heeft de biljartsport opnieuw opgepakt.
Zoals bovenvermeld is Roelf Sol ook lid geworden van onze vereniging. Hij is 69 en dus zoals wij oneerbiedig zeggen een “jonkie”. En ook van dit lid
kunnen we zeggen dat de meeste mensen hem al langer kennen. 
We hopen dat de heren zich spoedig zullen thuis voelen binnen onze vereniging.

Aan de leden,

Het is bijna weer zover. Het nieuwe seizoen start op 29 september a.s. met de aanvang van de competitie. Via deze weg wil ik een ieder die deel
neemt aan de competitie veel plezier toe wensen. Ook de vrij biljarters wens ik uiteraard heel veel plezier bij het uit oefenen van het spelletje.

Corona is op zijn retour. De beperkingen worden per 25 september worden aangepast. Na contact met het crisisteam van De Regenboog is ons
meegedeeld dat wij per 25 september a.s. weer kunnen biljarten als voor corona. Wel is ons meegedeeld dat er op het “Wijkplein” (restaurant)
afstand gehouden moet worden.

Op 23 september j.l. zijn de lakens van de tafels 1 en 3 vervangen. Ik wil hier toch ook nog een opmerking over maken. Zoals Roelof reeds
op 25 augustus heeft aangegeven, dat biljart 3 wel erg vuil is moeten wij helaas constateren dat wij als bestuur niet begrijpen hoe dit mogelijk is.
Ook nu zijn tafel 3 en 1 dusdanig onder handen genomen dat het hele laken is voorzien van strepen die wij niet thuis kunnen brengen.
Ra, ra, ra, hoe kan dit??? Wij houden ons hart vast als er straks zowel op de tafel 1, 2 en 3 nieuwe lakens liggen. Hoe lang blijven deze schoon.
Alleen jullie kunnen daarvoor zorgen. Let er alstublieft op dat je met schone handen gaat biljarten en dat je geen scherpe voorwerpen gebruikt
om de tafels schoon te maken. Wij hebben i.o.m. de leverancier van de nieuwe lakens besloten de blokborstel op te bergen, deze brengt bij
onzorgvuldig gebruik meer schade aan dan dat het beter wordt. Verder werd aangegeven dat het gebruik van de borstel ook niet te zwaar aangezet
moet worden.  Let a.u.b. ook goed op bij het stofzuigen dat alleen de borstel het laken raakt en niet de scherpe kanten. Beter wat vaker stofzuigen
 is de beste manier om de lakens te behandelen en te behouden.

Lessen voor gevorderden:
In de laatste algemene mededeling, die nog op de website staat, hebben wij aangegeven dat wij met Jan Riemens en Willem Kuijpers hebben
afgesproken dat zij de lessen gaan verzorgen. Ik heb toen een oproep gedaan aan de leden die zich daarvoor opgegeven hadden,
zich te melden bij mij. Tot mijn grote teleurstelling moet ik vaststellen dat er tot op de dag van vandaag maar 3 reacties zijn binnen gekomen.
Wie hadden zich hiervoor opgegeven???? Laat het even weten zodat wij in overleg met Jan en Willem de zaak verder kunnen voorbereiden.
De lessen zijn op dinsdagochtend en starten 5 oktober. Nadat deze cyclus is afgerond gaan de heren verder met de beginners.
Jullie krijgen daarover nog bericht. De lesliefhebbers die gereageerd hebben hoeven niet weer te reageren en ook deze mededeling is niet
voor hen bestemd.

Start van de competitie:
Zoals in het begin aangegeven starten we 29 september aanstaande. Roelof en Hans hebben de zaak ingedeeld en voorbereid.
Wij gaan ervan uit dat jullie allen zoals u ingedeeld bent ook daadwerkelijk deelneemt en ons niet voor verrassingen stelt.
Het kost de organisatoren veel werk en inspanning om alles weer rond te krijgen.

Nieuwe leden: 
Door de inspanning van het bestuur is de biljartsport onder de aandacht gebracht bij een groot publiek in de gemeente Dronten,
via TV Flevoland, de Flevopost, De Drontenaar en De Stentor hebben zich tot nu toe 5 nieuwe leden aangemeld. Een mooi score.
Kent je nog twijfelaars probeer ze over de streep te trekken.

Tot slot:
In deze mededeling zit hier en daar een ondertoon waarvan je denkt, nou nou moet dat zo. Helaas moeten wij als bestuur constateren
dat wij steeds de informatie die wij nodig hebben om e.e.a. goed te laten verlopen bij jullie moeten halen. Ik wil jullie vriendelijk
doch dringend verzoeken als er mededelingen worden gedaan via de mail of de website deze te lezen en te reageren als hier om gevraagd wordt.

Dit is voor het bestuur ook prettig en het werkt plezieriger en kunnen we op tijd in spelen op ontstane situatie.

Ton Dillerop

Beste leden,

Uw altijd bezige bestuur heeft besloten om na de a.s. lakenwisselingen, die dus op 23 september a.s gaan plaatsvinden, om op tafel 1 een drietal lijnen
te trekken om toegang te bieden tot het spelen van kaderspel 57 / 2 en/of 57 / 1.
Het geeft wat verdieping en meer inzicht in het spelletje als zodanig. Hans van Zijp heeft een leuk Youtube filmpje van ons aller Gert Jan Veldhuizen,
wie kent hem niet, mee gestuurd en Roelof zal dit op onze website plaatsen. Tuurlijk leidt e.e.a. tot vragen zoals “waarom” en “hoe werkt dat dan” e.d.
Geen zorgen, zo moeilijk is het allemaal echt niet en uw bestuur zal, daar waar nodig en op verzoek van de leden, uitleg geven en of dat
nou 1 x of 10 x moet, geen probleem. Met name Hans van Zijp, wiens plannetje dit is, zal graag uitleg verschaffen om het spelplezier
te proberen te verhogen. Neem in elk geval kennis van het praktische filmpje, liefst een paar keer en u zult eens zien …..

Nieuwe leden
Ik weet niet of het door de uitzending van Omroep Flevoland kwam of door de publicatie op de website van de Drontenaar maar per 1 spetember 
kunnen we 2 nieuwe leden toevoegen aan ons ledenbestand. Maar zo wie zo helpt publiciteit en natuurlijk mond op mond reclame, dus ik zou zeggen
leden aan de bak.
Wie zijn die 2 nieuwe leden:
Allereerst Ton Koomen uit Swifterbant. Ton is 78 jaar is zal gedurende het jaar een aantal maanden niet spelen omdat hij dan elders vertoefd.
Maar vorige week zullen al enkelen van jullie kennis gemaakt hebben.
Nummer 2 is Louis Hoogendijk en komt uit Dronten. Louis is 69 jaar is mede door toedoen van Christ Mulders lid geworden. Komende week gaat
Hans Melissant met hem de regels van onze vereniging doornemen.
We hopen dat beide heren zich spoedig zullen thuis voelen binnen onze vereniging.

Mededelingen

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons gehoord heeft. Het bestuur heeft dinsdag 3 augustus vergadert en daar zijn
een aantal zaken aan de orde geweest die wij met u willen delen.

Het vrij spelen:
Gezien de omstandigheden zijn wij niet ontevreden. Druk is het niet maar er wordt toch gelukkig weer gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer een balletje te spelen. Ook de spelers 
voor het 3- banden maken gebruik
van de mogelijkheid. De gezelligheid komt langzaamaan weer terug.

Er zijn gelukkig geen signalen dat dit binnenkort weer gaat veranderen. We blijven in overleg met het crisisteam van de Regenboog.

Activiteitenplanning seizoen 2021-2022:
Het bestuur heeft besloten om alle activiteiten zoals ze vermeld waren op ons concept planning door te laten gaan. Voor wat betreft
de uitwisselingen is er overleg met de diverse verenigingen.

Wij houden u op de hoogte. De totale planning zal binnenkort door de secretaris opgehangen worden in de zaal en deze kunt
dan ook via de website bekijken.

Competitie: 
Naar aanleiding van het verzoek van de secretaris of u mee wilt doen aan de competitie hebben we twee afmeldingen gekregen.
Wij gaan er derhalve vanuit dat u verder allemaal meedoet.

Binnenkort ontvangt u een overzicht van de indeling en de startdatum. Mocht u n.a.v. deze mededeling als nog besluiten niet mee
te doen laat het dan zo snel mogelijk aan de secretaris weten zodat hij 
de speelschema’s op tijd kan aanpassen en wij niet voor
verrassingen komen te staan bij aanvang van de competitie.

Biljartlessen: 
Deze werden verzorgd door Jan Riemens en Gerhard Smit. Naar aanleiding van het uitvallen van Gerhard, zowel als lid maar ook als
instructeur voor de lessen hebben wij op zoek moeten gaan naar een vervanger.

Willem Kuijpers heeft zich aangemeld na een gesprek met een van de bestuursleden. Jan en Willem hebben samen gesproken over
de aanpak en gaan de lessen verzorgen. We starten dinsdag 5 oktober met 
de groep gevorderden, die in 2020 zijn gestart.
Wij verzoeken de cursisten van toen zich te melden 
bij Ton Dillerop. Na het afronden van de cursus voor gevorderden komen
de beginners weer aan de beurt.

Nieuwe lakens en ballen: 
23 september aanstaande worden de lakens van tafel 1 en 3 vervangen. Tafel 2 is zodanig weinig gebruikt dat het bestuur heeft
besloten deze niet te vervangen. Ook gaan we spelen met nieuwe ballen.

U zult misschien denken, dat doen we toch ieder jaar, maar de nieuwe ballen zijn voorzien van stippen.
Het zal even wennen zijn in het begin maar wij hopen dat wij hier mee bereiken dat wij met z’n allen beter inzicht krijgen in de loop
van de ballen.

Nieuw lid
We zijn blij dat we jullie een nieuw lid kunnen voorstellen. 
Jos van der Laan is verhuisd van Lelystad naar Dronten en heeft eerst zijn huis opgeknapt maar is nu toch weer toe
aan het spelen van een partijtje. Jos speelde voorheen bij OBL en heeft tijdens de uitwisselingen ook meegedaan,
dus wellicht heb je al eens tegen hem gespeeld. Hij gaf aan dat hij graag ook aan de competitie  wil deelnemen en het
lijkt hem ook leuk om eens tegen zijn oude ploeggenoten te spelen tijdens een uitwisseling.
Jos is 73 en woonachtig aan de Manegelaan te Dronten.
Het zal voor hem een beetje moeilijk zijn om in te stromen tijdens deze corona tijd dus gaat Hans Melissant met hem
overleggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Buiten dit alles heten we Jos van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat hij zich spoedig zal thuis voelen
binnen onze vereniging.

Nieuwjaars brief van de voorzitter:    

Beste leden,

Als ik terug denk aan 2020, denk ik aan corona, en nu in de laatste dagen van 2020 en begin 2021 aan de overvolle ziekenhuizen. Het is een zorgelijke tijd. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. De eerste kerstbomen zijn al afgetuigd en uit huis verwijderd. De laatste oliebollen worden opgepeuzeld. De feestdagen zijn voorbij en we pakken voor zover mogelijk de draad weer op. We gaan ons richten op 2021 maar kijken nog even terug, het was immers niet alleen corona.

Natuurlijk is er in 2020 veel gebeurt.  Voor een ieder van ons is dit verschillend. Bij de een was het verdriet om het verlies van een kind en bij een ander het verlies van een partner. Met het overlijden van Huig Barendregt op 16 december jl. , zo vlak voor de feestdagen , eindigde 2020 voor onze club in een verdrietige  sfeer. Ingrijpende gebeurtenissen.
Lees meer >>>>>>>>>>>

In memoriam Huig Barendregt

Geboren op 2 november 1937 in Barendrecht. Hier groeit
Huig op tot zijn 12/13 jaar.
In 1950 verhuist Huig met zijn ouders naar de Noord Oost
Polder en gaan zij wonen in Marknesse.
Nadat Huig het voortgezet onderwijs in de NOP heeft gevolgd
gaat hij aan de slag bij de Rijksdienst. Eerst in de NOP en
later in Flevoland.
In Marknesse heeft Huig zijn vrouw, die vorig jaar 17 oktober
is overleden ontmoet.
In die tijd, 1965, was het nog zo dat er huizen in Dronten
beschikbaar kwamen voor jonge stellen die wilden trouwen. 
Huig en zijn toenmalige vriendin hadden hier wel oren naar en
er werd getrouwd. Samen gingen ze wonen aan de Boeierstraat 3 en zijn niet meer verhuist.

Het werk bij de Rijksdienst was niet gemakkelijk en zwaar.
Huig kwam in contact met bouwbedrijf Moes en kon daar een baan vinden in de bouw/ magazijn. Na een paar jaar hier te hebben gewerkt is Huig overgestapt naar de firma Bol. Hier is Huig tot zijn pensionering gebleven.

Huig is sinds september 2001 lid van onze vereniging. Mocht graag het spelletje spelen. Dit deed hij met name in de namiddag en begin van de avond. Ook het deelnemen aan de competitie was vaste prik.
Ook bij onze eigen toernooien was Huig van de partij.

Huig was een speler die je de ruimte moest geven omdat Huig nadat hij had gestoten wel eens achteruit kon stappen of een zwaai met de keu kon geven.

Leeftijd 83

Huig heeft een korte ziekte periode gehad, 4 oktober naar
de dokter en diagnose keelkanker vastgesteld, in het ziekenhuis werd hem meegedeeld dat er niets meer aan te doen is.

Wij zullen ons Huig blijven herinneren als een positief lid van onze club.

Mondkapje 2

Beste leden,

We staan aan de vooravond van de start van de competitie 2020/2021. Normaliter zou ik bij de opening van het nieuwe seizoen
het woord tot u richten maar helaas is dit op dit moment niet mogelijk i.v.m. het maximale aantal leden in de biljartzaal.
Dit jaar op deze wijze en ik hoop dat we het volgend seizoen weer “normaal” met elkaar kunnen omgaan. Een van de opmerkingen
die ik hoor is dat de gezelligheid ontbreekt, met name bij het vrij biljarten, klopt. Toch moeten we blij zijn dat we ons spelletje onder
de afgesproken richtlijnen kunnen spelen. Ik wil via deze weg de bestuursleden bedanken voor hun inzet wat betreft de organisatie rond
het vrij spelen. Dit zal voorlopig ook nog wel even zo blijven.
Lees verder >>>>>>>>>>
 

Beste leden,
De vakanties, voor zover wij die nog hebben zijn nagenoeg voorbij. Het vrij biljarten in de afgelopen periode is weer royaal door velen van u opgepakt.
Respect van uit het bestuur zoals u onze werkwijze en regels werkwijze heeft opgepakt.
Afgelopen zaterdag was er in de gemeente Dronten een open dag georganiseerd door de Meerpaal. Ook wij hadden ons hiervoor opgeven. Zaterdagmorgen om 10.00 uur waren 4 bestuursleden aanwezig om de aspirantleden/biljarters te ontvangen. De open dag duurde tot 15.00 uur.
Helaas moet ik u meedelen dat er niet één geïnteresseerde liefhebber is geweest. Jammer, maar ook begrijpelijk omdat niet een van de bestuursleden ook maar enige publiciteit heeft gelezen.
Lees verder >>>>>>>>>>>
 

Super Cup 

Ook al is het nog steeds corona-tijd, uw bestuur blijft toch in de achtergrond bezig om onze gezamenlijke hobby zo leuk en aangenaam als mogelijk is uit te kunnen oefenen.
We hebben al vast kunnen stellen dat het zgn. vrije spelen best goed te doen is. Tuurlijk, liever alles gewoon en gezellig met elkaar. Komt wel weer goed. Ook met de a.s. competitie zijn we bezig te bekijken hoe we dat vorm gaan geven en er staat inmiddels al een mooie opzet hiertoe op de nieuwe website. Neem kennis aldaar.
Lees verder >>>>>>>>>> 

NIEUWE BILJARTTAFELS

Maandag 29 juni 2020 mag je met recht een speciale dag noemen. Op die dag werden onze oude biljarttafels uit de zaal verwijderd en kwam de leverancier met zo goed als nieuwe tafels voorrijden. In overleg met de Technische Dienst moest dat gebeuren via de hoofdingang van de Regenboog. Dit omdat een 2-tal tafels gemonteerd aankwamen en niet door andere deuren naar binnen gebracht konden worden. Het volledige bestuur was aanwezig en verleende daar waar nodig hand en spandiensten. En het zal jullie niet verbazen dat daar een trots bestuur stond in een gepimpte zaal met 3 mooie biljarts. Al met al kunnen we zeggen dat we op de toekomst zijn voorbereid. Hieronder een impressie van de zaal maar op de homepagina staan een aantal foto’s van de plaatsing.

Even een kort berichtje
Het leven gaat gelukkig met de nodige aanpassingen door. tot op dit moment geen berichten van Corona binnen de club. Deze week een koud weekje vergeleken bij de afgelopen weken.
Ik ga er vanuit dat u zich nog vermaakt. De een doet dat met lezen, de ander wandelt en weer een ander maakt een fietsrondje en dan zijn er ook leden die nog iets verder gaan en zelf een biljart aanschaffen zodat ze hun hobby kunnen blijven uitvoeren. Jan Vos heeft er werk van gemaakt. Mooi biljart, royaal ruimte , gemakkelijke stolen en tafeltje plus en kop koffie.


Hebben jullie er ook naar uitgekeken, naar de persconferentie van Rutte en de Jonge.
Wat zouden ze te melden hebben.
Ten eerste gaf Rutte duidelijk aan dat alles valt en staat met de discipline van ons Nederlanders.
We kunnen weer naar de kapper, vanaf 11 mei aanstaande. Ik had net de thuiskapper met de tondeuse haar werk laten doen, voorlopig kan ik even vooruit. Vanaf 1 juni weer naar de bioscoop, daar zaten wij natuurlijk op te wachten, alles op Netflix gezien. 2 Juni weer met de trein als het echt nodig is voor je werk, de kinderen van het lager onderwijs gaan aanstaande maandag weer volgens een rooster naar school. Het voortgezet onderwijs volgt per 15 juni.
Dan gaan op 1 juli de campings en vakantieparken weer open, ik zou zeggen, wij senioren wachten nog even, eerst maar de ouders met de kinderen op vakantie voor zover dat mogelijk is, zij hebben al zo lang thuisgezeten. Wij senioren hebben de tijd om later in september of oktober er op uit te gaan.
En dan als laatste, per 1 september, de sportclubs, sauna’s en zaalsporten, dus ook biljarten, kortom: het duurt nog even.
Vanmorgen heb ik telefonisch contact gehad met Eric van Beeren, crisismanager van de Regenboog en gevraagd hoe de situatie is.
Eric gaf aan dat in navolging van het landelijk advies de kapper in de Regenboog ook per 11 mei aanstaande weer open gaat, wel met de nodige voorzorgmaatregelen. Dit betekend niet dat wij als biljarters weer gebruik mogen maken van de biljartzaal. Er wordt steeds bekeken wat er kan en wat niet kan. Er wordt opgeschaald als het mogelijk is. Wij worden op de hoogte gehouden, maar zullen als een van de laatsten weer gebruik mogen maken van onze biljartzaal. Het is natuurlijk een vreemde zaak dat wij als biljarters weer vrij rond kunnen lopen in de Regenboog en de bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen. Wat wel besproken is met Eric is het volgende: Wij gaan een plan van aanpak maken waarin wij duidelijk aangeven hoe wij denken op een veilige manier toch gebruik kunnen maken van de biljartzaal als we weer worden toegelaten. Hans van Zijp maakt hiervoor een werkbaar plan. Ook hier is afstand een belangrijk item, tafel 1 en 3 zouden bespeelbaar zijn met in achtneming van voldoende afstand. Om te kunnen biljarten mag u denken aan afgeblokte tijden voor maximaal 4 personen per tijdslot waar u op in kunt schrijven. Als dit allemaal lukt rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en zullen wij met duidelijke instructies komen. Dit plan zullen wij voorleggen aan het crisisteam van de Regenboog. Zij zullen dit beoordelen en eventueel groen licht geven. Wij houden u op de hoogte.

Dit is de situatie nu en hier zullen we het mee moeten doen.
Ton Dillerop


Seizoen 2019-2020
Beste Leden,
Hopelijk bent u allen nog gezond en houdt u zich aan de afgesproken (opgelegde) regels van de regering.
Aangezien we op dit moment geen gebruik mogen maken van onze biljartzaal even een update van de stand van zaken.
Zoals u allen via de televisie, in de perstoespraak van onze premier, heeft kunnen horen dat de samenkomsten en andere activiteiten waarbij meer dan 3 personen zijn betrokken tot 1 juni aanstaande verboden zijn, delen wij u mee dat ook wij ons ook aan deze uitspraak zullen houden. Alle ander afspraken die er waren blijven gehandhaafd tot in ieder geval 28 april, ik bedoeld dan de 1,5 meter afstand, alleen boodschappen doen etc. etc.
Wat houdt dit in:
Voorlopig niet biljarten.
Het wordt een lange, hopelijk mooie lente, zodat we in de tuin of op het balkon kunnen zitten en genieten, ook zullen we veel thuis zitten en weinig sociale contacten hebbenVerjaardagen gaan niet door, kleinkinderen komen niet meer en zo zijn er diverse kleine vanzelfsprekende dingen die er in eens niet meet zijn. Voor een aantal van ons zal de meivakantie erbij inschieten.
Het bestuur heeft, als dit nodig is telefonisch contact met elkaar, om te overleggen. Indien er iets te melden is zullen wij u dit laten weten via de mail of de website.
Ook heeft uw bestuur nagedacht over hoe wij de competitie 2019 – 2020 moeten afsluiten, geen eenvoudige aangelegenheid. Naar aanleiding van de persconferentie van de minister heeft het bestuur besloten om dit jaar, seizoen 2019-2020, geen finale te spelen voor het clubkampioenschap. Jammer maar het is niet anders. Ook het bandstoten driebanden gaat dit jaar niet door.
Op ons tableau zal een bordje komen met een passende tekst waarom er in dit seizoen geen kampioen is. Een moeilijke beslissing maar gezien de huidige omstandigheden naar ons inzien de juiste.
Om toch nog bezig te blijven met het biljarten heeft Hans van Zijp weer biljartfilmpjes aan geleverd en Roelof heeft de filmpjes op de website gezet. Bekijk deze eens, misschien steekt u er iets van op.
Hoe vullen we onze dagen in:
*Lezen, de krant wordt bijna letterlijk gespeld, de puzzels opgelost.
*Boeken lezen.
*Kasten opruimen.
*Administratie opschonen.
*Even een frisse neus halen, d.m.v. een kleine wandeling.
U kunt dit verder zelf nog wel invullen met de nodige activiteiten.

Voorlopig tot 1 juni geen biljarten, hoe het daarna gaat is nog niet bekend. Wij hebben overleg met het hoofd Facilitair van de Regenboog die ook in het crisesteam van de Regenboog zit. Indien er weer mogelijkheden zijn om de biljartzaal te openen zal dit in nauw overleg gaan met de Regenboog. Daarna zal het bestuur de zaal inspecteren en vervolgens het licht op groen zetten. Eigen initiatief in deze wordt niet op prijs gesteld. U krijgt via de mail te horen wanneer er weer gebiljart kan worden. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Ik sluit mij aan bij de woorden van de minister president: informeer eens in uw omgeving hoe het gaat of dat u iets voor een ander kunt doen.

Ton Dillerop


Nieuw lid

Per 1 maart hebben wij er weer een nieuw lid bij. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij in 3 maanden ook weer 3 nieuwe leden in dit nog prille jaar mocht verwelkomen.
Fred van Rheenen komt bij onze vereniging spelen en Hans Melissant heeft zijn moyenne ook al vastgesteld. Dus daaraan koppel ik gelijk maar dat we er ook weer een toekomstig competitiespeler er bij hebben. Velen van ons kennen Fred als de bloemenman met zijn verkooppunt in het centrum. Ook bracht hij regelmatig bloemen in de Regenboog en stond dan al menig maal een tijdje te kijken. En je ziet wat er van komt. Fred is 67 en dus nog een “jonge” aanwinst voor de vereniging.
Fred van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je menig partijtje mag spelen.

Ledenbestand
Even een overzicht met de stand van zaken betreffen de het ledenaantal per
01-01-2020. Per 1 januari hebben de volgende leden om diverse redenen bedankt als lid van onze vereniging: Kees Hermus, Bert van Wilgenburg en Henk Zieleman.
Maar gelukkig kunnen we jullie melden dat wij er per genoemde datum weer 2 nieuwe personen aan de ledenlijst kunnen toevoegen. Het zijn Kees Verschure en Frans Claase. De heren zullen vaak met elkaar komen om een partijtje te spelen. Voorlopig zijn ze nog niet van plan om aan de competitie deel te nemen. Maar wat niet is kan nog komen.
Wij heten de heren van harte welkom bij onze vereniging en wensen ze veel speelplezier toe.

Nieuwjaarstoespraak 02-01-2020
Beste dames en heren,
Namens het Bestuur heet ik u allen van harte welkom hier in Leisure World. Een nieuwjaarstoespraak schrijven is geen eenvoudige zaak, het ene jaar vloeit de tekst zo uit je gedachten en op papier het andere jaar kost het wat meer moeite. Dit jaar ging het moeilijk. Het was 27 december tijdens het luisteren naar de Top 2000 dat ik een beetje inspiratie kreeg. Er gaan allerlei nummers voorbij op de radio waar je herinneringen aan hebt, de een wat leuker dan de ander maar door de bank genomen zijn er toch veel nummers die ergens op de harde schijf opgeslagen zijn en komen dan vanzelf weer terug.
Ook las ik de volgende spreuk: 
Lees meer >>>>>>>>>>