Nieuws

Algemeen

 

In memoriam Johan Ruberg

In het heengaan van Johan verliezen wij een lid die zich niet op de voorgrond plaatste maar wel één die gedreven met de biljartsport bezig was.
Johan is geboren op 03-01-1942 en is dus 81 jaar geworden. Hij is in september 2001 lid geworden van onze vereniging  dus bijna 22 jaar lid geweest. En daarmee behoorde hij tot de “oud gedienden” binnen de vereniging.
Hij was een speler die toen ik begon bijna 100 caramboles moest maken en daar keek je dan tegenop. Later werd dat wel iets minder en daar had hijzelf nog het meeste last van. Als hij een slechte partij had gespeeld kon je dat merken aan zijn humeur. Hoewel je hem via een opmerking
als “Johan het is maar een spelletje”  ook wel weer in de realiteit te krijgen. Wat hem karakteriseerde was dat hij met zijn hele lichaam de biljartsport bedreef.

Johan wilde niet enkel zelf goed spelen maar zette zich ook in om anderen goed te laten spelen. Jarenlang gaf hij les aan leden die niet zo bedreven waren als hij. Daarmee is hij een aantal jaren terug gestopt omdat zo zei hij de lol er een beetje af was. Anderen hebben zijn taak toen overgenomen en toen daar iemand mee stopte is Johan gevraagd of hij toch weer les wilde geven. En juist in oktober zou hij daar samen met Jan Riemens weer me beginnen. Helaas is het daar niet meer van gekomen.
We zullen Johan blijven herinneren als een aimabel lid binnen onze vereniging.


Nieuwe leden

In januari hebben we jullie verteld dat we er weer een aantal nieuwe leden bij hadden gekregen.
Het is nu tijd om daar een aanvulling op te geven, want de tellerstand is niet stil blijven staan.
Gerard Erren is per 1 juni lid geworden. Gerard woont aan het Spectrum en is voor de vereniging nog een jeugdig iemand.
Zijn voormalige baas was Defensie en daarom kan hij als bijna 60 jarige al volop biljarten.

Henk Schuppener is woonachtig aan de Manegelaan en is net 60 geworden maar werkt nog volop dus die zien in zijn vrije tijd
in de zaal. Ook hij is per 1 juni lid geworden.

Per 1 maart is ook Jan Radt lid geworden. Jan woont ook dicht bij de zaal want het hij woont in de Regenboog. Ik had Jan door verhuisbeslommeringen nog vergeten te vermelden.
Wij wensen deze nieuwe leden veel speelplezier bij onze vereniging.
En daarmee staat onze teller op 78  leden. Fokke Sijtsma heeft zijn lidmaatschap wegen verhuizing opgezegd.


Impressie jaarvergadering


Nieuw leden

Konden wij per 1 januari melden dat wij er weer 2 nieuwe leden bij hadden gekregen. Dan kunnen we nu melden
dat wij er per 1 februari 3 nieuwe leden kunnen toevoegen aan de ledenlijst.
Wij verwelkomen de volgende heren:

Gerard Boons is 80 jaar en woonachtig op de Golfresidentie. Het blijkt dat de werving van lex van Seventer en ook
Piet Monsma zijn vruchten brengt op te leveren. Want ook de het volgende lid is daar woonachtig. 

Herman van Oostrum is eveneens 80 jaar en is al druk aan het oefenen. Als het een beetje meezit wil hij volgend seizoen
ook al meedoen aan de competitie.

En het blijkt wel of ze het hebben afgesproken, want ook het volgende nieuwe lid is 80 jaar en menig één heeft hem
de afgelopen tijd al veelvuldig in de zaal zien zitten. Piet van den Brink heeft zich ook aangemeld als lid. En hij gaat
ook competitie spelen. Hans Melissant heeft hem ingeschaald op 100 caramboles.

Heren allen van harte welkom binnen onze vereniging en we hopen dat jullie menig potje mogen spelen.


Nieuw leden

Konden wij per 1 januari melden dat wij er weer 2 nieuwe leden bij hadden gekregen. Dan kunnen we nu melden
dat wij er per 1 februari 3 nieuwe leden kunnen toevoegen aan de ledenlijst.
Wij verwelkomen de volgende heren:

Gerard Boons is 80 jaar en woonachtig op de Golfresidentie. Het blijkt dat de werving van lex van Seventer en ook
Piet Monsma zijn vruchten brengt op te leveren. Want ook de het volgende lid is daar woonachtig. 

Herman van Oostrum is eveneens 80 jaar en is al druk aan het oefenen. Als het een beetje meezit wil hij volgend seizoen
ook al meedoen aan de competitie.

En het blijkt wel of ze het hebben afgesproken, want ook het volgende nieuwe lid is 80 jaar en menig één heeft hem
de afgelopen tijd al veelvuldig in de zaal zien zitten. Piet van den Brink heeft zich ook aangemeld als lid. En hij gaat
ook competitie spelen. Hans Melissant heeft hem ingeschaald op 100 caramboles.

Heren allen van harte welkom binnen onze vereniging en we hopen dat jullie menig potje mogen spelen.


Nieuw leden
Wij starten het jaar goed want in december hebben zich weer 2 nieuw leden bij ons aangemeld en die hebben wij per
1 januari 2023 op de ledenlijst gezet.
En zoals gebruikelijk willen wij ook even vermelden wie die nieuwe leden zijn.

Hans de Bruyn is 84 jaar en is komen wonen in de Regenboog. Hij hoopt regelmatig zijn partijtje te kunnen spelen.

Roy Korthout behoort tot de jongere generatie van onze vereniging. Hij is 70 jaar is woont sinds kort in de Woonark.
En met Roy hebben we mogelijk allemaal al kennis kunnen maken want hij was gisteren ook al aanwezig tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Heren beiden van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat jullie snel thuis zullen voelen.

 

Dames en heren,

Allemaal van harte welkom, fijn dat u er bent. Ik begin met u allen namens Dirk, Hans en Hans, Roelof en mijzelf een gezond en gelukkig 2023 toe te wensen.
Het thema voor deze bijeenkomst is:

“begroeten en ontmoeten”.

Een nieuwjaarsrede op papier zetten is geen eenvoudige klus. 
Tussen het opzetten van de kerstboom, het kerstdiner en oudejaarsdag gaat er van alles door mijn hoofd. 
Wat ga ik zeggen en heb ik dit al een keer gezegd in een vorige toespraak?
Hoe pak ik het dit jaar aan.

Dames en heren,

Ik heb de toespraken van de afgelopen jaren nog eens nagelezen en zie veel overeenkomsten met de afgelopen jaren. Ik kijk samen met u terug op het voorbije jaar. Sta in gedachten stil bij de ontwikkelingen en denk dan, is er veel veranderd ten opzichte van vorige jaren?

In 2017 noemde ik de vliegramp met de MH 17, in andere toespraken, de economie die nauwelijks groeit en nu weer onder druk staat, de vluchtelingenstroom die nog steeds gaande is. De presidentsverkiezingen in Amerika, wat heeft Trump aangericht? De laffe terroristische aanslagen in de wereld. Het touwtje van Jan ter Louw, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Lees verder >>>>>>>>>>>>>

 


Nieuw lid
Waar een sponsoravond al niet goed voor is. Tijdens de onlangs gehouden avond voor sponsoren had Harrie
Kloppenburg zich ook aangemeld. En jullie raden het al , even in de zaal en gelijk enthousiast. En vandaag al het 
aanmeldingsformulier binnen. Harrie heeft een fietsenwinkel aan de Rede maar het schijnt dat hij ook al aardig uit
de voeten kan met de keu. Harrie wordt vanaf 1 januari lid maar jullie zien hem wellicht al eerder in de zaal.
We wensen Harrie een prettige tijd toe binnen onze vereniging.


De sponsoravond op onze club afgelopen donderdagavond.

Na een paar corona-jaren waardoor we onze gewaardeerde sponsoren nog steeds niet in het zonnetje konden
zetten voor hun bijdragen aan het financieel welvaren van onze vereniging, was het donderdagavond 24 november 2022
dan eindelijk zo ver.

We hadden van tevoren geïnventariseerd om te zien met hoeveel mannen en vrouwen ( 2 dames ) er een aanslag op
onze culinaire heerlijkheden van de avond zou worden gepleegd.

Maar dat viel mee, om niet te zeggen een klein beetje tegen. Met een bezoekersaantal van 7 a 8, als we de mooie
dochter van Dirk ook meerekenen, moet ik eerlijk zeggen dat ik een grotere opkomst had verwacht. Het was niet anders.

Onze voorzitter opende de avond met een leuk verhaal om ons gehoor een beeld te schetsen van onze vereniging,
hoe lang we al bestaan, de leden in getal, hoe aangenaam we met deze club door het biljartleven gaan, mede door
de sponsoring en meer informatiefs.

Daarna schoof Ton uw rapporteur naar voren (ik wist er van hoor) om een demonstratie te geven en wat meer uitleg
over spelvormen, spelbeelden, een beetje over de regels en wat over de ballen, want ja, daar is best wat over te vertellen.

Na de nodige spelsituaties te hebben besproken en te hebben laten zien kon men zelf een keu ter hand nemen en onder
begeleiding van Ton, Hans, Dirk en ondergetekende hebben we de sponsoren door de avond kunnen loodsen en…..
zonder gaten en scheuren, want men was gewaarschuwd…..

En voor we het wisten sloeg de klok 22.00 uur en vond men het wel mooi geweest.

We kijken terug op een zeer aangename bijeenkomst die absoluut voor herhaling vatbaar is, alleen over wanneer gaan
we onze nekken nog niet breken. Ook ziet het er naar uit dat we een nieuw lid gaan overhouden aan deze meeting.
We gaan het zien.


Nieuw lid
Per 1 oktober heeft zich wederom een nieuw lid bij ons aangemeld. Het is Jan Dirk Langeweg. Jan Dirk is 66 jaar en behoort daarmee tot de
categorie “jongeren” binnen onze vereniging. Hij speelde al bij een andere vereniging maar heeft ook besloten om bij ons te komen spelen.
Vandaag is hij gelijk begonnen bij de lessen voor beginners. We hopen dat hij zich snel zal thuis voelen binnen onze club en wellicht kunnen we
hem in de toekomst overhalen om ook deel te nemen aan de competitie.


In memoriam KOOS DE PUNDER
Op 1 oktober is Koos de Punder overleden. Hij heeft de leeftijd van 78 jaar bereikt. Het is jammer dat hij is heengegaan terwijl veel mensen nog niet
echt kennis met hem hadden gemaakt. Koos is per 01-11-2021 lid geworden van onze vereniging en heeft mede door corona niet veel kunnen spelen.
Hij was tijdens die periode erg voorzichtig op naar de zaal te komen. 
Wij wensen zijn vrouw de komende tijd heel veel sterkte toe.


In memoriam ANNE SPEERSTRA.

Vrijdag bereikte ons het bericht dat Anne Speerstra is overleden.
De maandag ervoor waren de berichten nog hoopvol. Helaas.
Anne is sinds november 2010 lid van onze vereniging. Anne is geboren
in Friesland aan het eind van de oorlog, 15 april 1945.
Anne is 77 jaar geworden. Anne komt uit een groot gezien hij had 3 broers
en 3 zussen. Anne was een van een tweeling en wat ook bijzonder is hij had
ook nog 2 zussen die ook een tweeling zijn. Hij groeide op in Friesland en
vertrok later met zijn ouders, broers en zusters naar de Noord Oost Polder,
zij vestigden zich in Ens alwaar het heibedrijf zich ontwikkelde om later naar
 Dronten te verhuizen.
Toen Anne bij de biljartvereniging kwam kon hij al biljarten, hij had dit geleerd
bij een oom in Friesland die een café heeft gehad. 
In Dronten was Anne de woordvoerder van het heibedrijf. De slogan van Anne was,
zoals ook op het reclamebord in de biljartzaal staat “Altijd een tikkie meer”.

Voor diegenen die het niet weten Anne heeft in de beginjaren 20 jaar lang
gevoetbald bij ASVD.

Anne was een plezierig mens in de omgang, tijdens een partijtje biljart, vrij
of tijdens de competitie, er kwam nooit een onvertogen woord over Anne’s lippen.
Vaste prik was het maandagavond biljart met Ad Kruis en Gert v.d. Heuvel.
Hier werd geoefend en commentaar gegeven op elkaars spel. Altijd in
een plezierige en opbouwende sfeer. 
Naast het biljarten was Anne een fervent supporter van FC Heerenveen.
Jarenlang heeft Anne een seizoenskaart gehad en heeft hij de wedstrijden
trouw bezocht. Tijdens het vrij biljarten werden de wedstrijden van de diverse clubs geanalyseerd, zo ook Heerenveen en deze werden door Anne  voorzien van
een kritisch commentaar.

Met het verlies van zijn vrouw Gerda 4 jaar terug veranderde Anne van een rustige man in een teruggetrokken verdrietige man.
Ook de coronajaren waren voor Anne moeilijk. Wij hadden de indruk dat Anne het laatste jaar wat uit het dal kroop en weer
zin in het leven begon te krijgen. Helaas is hij de laatste periode diverse keren opgenomen geweest in het ziekenhuis alwaar hij is overleden.

Wij zullen ons Anne blijven herinneren als een aimabel mens en wensen de familie veel sterkte met dit verlies.


Vakantiebericht 2022

Het biljartseizoen zit erop. De lente heeft zich al uitbundig aangekondigd. De tuintjes zijn weer klaar, plantjes gepoot en alles aangeharkt
en van onkruid ontdaan. De bloesem van de bomen is weer verandert in blaadjes, kortom alles staat in bloei of is inmiddels groen.
Na een vervelend 2021 konden wij met een korte tussenpauze (corona) de competitie 2021-2022 libre gelukkig afwerken.
Dit betekende wel dat het Kersttoernooi eind 2021 niet door kon gaan anders zou het niet lukken om de competitie af te weken.
Het heeft het bestuur, en met name de secretaris, heel wat kopzorgen gekost om steeds weer de competitieschema’s rond te krijgen.
Uiteindelijk konden we op 23 maart de finale spelen. De uiteindelijke winnaar en tevens clubkampioen 2021-2022 is geworden Gerrit de Vogel.
Direct hierna is de competitie bandstoten en driebanden opgepakt. Donderdag 28 april zijn de finales gespeeld en de heren Gerrit Veldhuis en
Gerrit de Vogel werden uiteindelijk clubkampioen bandstoten en driebanden. Ook de organisatie van deze spelsoorten verliep niet zonder
slag of stoot. Steeds weer werd de organisatie verrast met ziekte, corona, of plotselinge afwezigheid voor bezoekjes aan
de dokter of ziekenhuis. Onze Roelof heeft zich in allerlei bochten moeten wringen om de speelschema’s rond te krijgen.
Bijna een onmogelijke opgave. Het bestuur heeft steeds geprobeerd om u allen van dienst te zijn en tegemoet te komen.
Of dit een volgend jaar weer lukt is nog maar de vraag. Misschien moeten we nog duidelijker regels stellen voor deelname.

Het activiteitenoverzicht 2021-2022 is voorbij. Met uitzondering van de uitwisselingen en het kerstoernooi hebben we alles af kunnen werken.

Toch nog één uitwisseling met Almere ’83, vrijdag 22 april hebben we 2 dames en 6 heren mogen verwelkomen voor een mooie,
geslaagde en gezellige biljartdag. Na een dag van strijd is uiteindelijk Almere ’83 met 134 punten de winnaar geworden.
“De Regenboog” bleef steken op 127. Er ligt een uitdaging voor de ontmoeting bij Almere’83. De organisatie van deze dag
lag in handen van Hans en Hans.

Tijd voor vakantie. Enkelen van ons zullen de camper of caravan pakken om er op uit te trekken, de ander boekt misschien een reisje
of pakt een hotelletje voor een paar dagen om lekker in een andere omgeving te fietsen of te wandelen. We zijn er allemaal wel even
aan toe lijkt mij. Namens Roelof, Dirk, Hans, Hans en Ton wensen wij jullie een mooie zomer. We zullen elkaar vast wel hier of daar
in de komende periode ergens in het dorp of in de biljartzaal tegenkomen. Het activiteitenoverzicht 2022-2023 is in grote lijnen klaar.
Hier en daar nog wat afspraken betreffende de uitwisselingen vastleggen en wij kunnen jullie op tijd informeren. De start van
de nieuwe competitie staat vast en deze start voor de woensdag op 28 september en de donderdagspelers starten op 29 september.

De biljartzaal blijft vanzelfsprekend toegankelijk voor vrij spelen. 

Nieuwe leden
Deze week had Hans Melissant weer een 2-tal gesprekken met aspirant leden. En we kunnen gelukkig zeggen dat Hans zijn goedkeuring
heeft gegeven om de heren lid te laten worden.
Het betreft 2 leden uit Dronten die beiden dit jaar de leeftijd van 80 hopen te bereiken.
Net als veel andere nieuwe leden pakken ook deze heren de draad weer op en hopen binnen niet al te lange tijd op een zodanig niveau
te komen dat ze ook aan de competitie kunnen deelnemen.
We verwelkomen Michael van Vliet en Gerard Smits van harte binnen onze vereniging en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in de zaal.

Nieuwjaars brief

Beste leden.

Ook dit jaar weer geen Nieuwjaarsbijeenkomst vandaar deze brief.
Allereerst wil ik jullie allen namens het bestuur een voorspoedig en gezond 2022 toewensen. 
Hebben jullie je op oudejaarsavond ook zo verbaasd over het vele vuurwerk wat er ondanks een vuurwerkverbod toch werd afgestoken?
Het was in ieder geval een mooi gezicht al dat siervuurwerk en die enorme harde knallen.
Voorlopig geen biljart, in ieder geval tot 14 januari is de biljartzaal gesloten. Jullie bestuur is wel al weer druk bezig met de voorbereidingen
voor de jaarvergadering, digitaal of fysiek, we moeten het even afwachten.
Hopelijk allemaal de kerst en de jaarwisseling goed doorgekomen. Eind vorig jaar mochten wij van diverse leden een bedankje ontvangen
voor het bezorgde kerstpakket. Hartelijk dank daarvoor en dit is voor ons een reden/stimulans, om met volle overtuiging en inzet
ons werk voor de biljartvereniging voort te zetten. Wij houden de moed er in.
Helaas is eind vorig jaar Henk Grin overleden, wij hebben vanuit het bestuur daar schriftelijk aandacht aan besteed.
Verder hebben er nog een tweetal leden om voor hun persoonlijke redenen het lidmaatschap opgezegd. Gelukkig is het leden aantal
in 2021 fors gestegen. Daarnaast staan er nog een paar aspirant leden op de lijst om toegelaten te worden tot onze vereniging.
Ook kunnen wij jullie meedelen dat onze sponsorbezoeken weer een geweldig resultaat hebben opgeleverd. Tijdens onze ledenvergadering
zullen wij daar op terug komen. 
Wij gaan ervan uit dat  jullie allen geboosterd zijn, behalve zij die corona hebben gehad. Zij moeten nog even wachten voor dat ze
aan de beurt zijn.  Wellicht moeten we in de loop van 2022 nog een of twee prikken gaan halen om het virus te remmen. 
Hoe de toekomst
er uit zal gaan zien is afwachten. Wij hopen dat deze lockdown niet langer duurt dan 14 januari aanstaande en dat we daarna
ons spelletje biljart weer kunnen spelen.

Biljartlessen voor beginners

Volgende week ronden we de lessen voor gevorderden af. En vanaf dinsdag 4 januari 2022 beginnen de lessen voor beginners.
De lessen zijn elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 en worden gegeven  door Jan Riemens en Willem Kuijpers.
Zij nemen elk een groep voor een uur 
 onder hun hoede en daarna ruilen de groepen van instructeur.
De is de bedoeling dat deze lessen ongeveer 10 weken in beslag nemen.
Een ieder kan zich vanaf heden aanmelden en dit kan t/m 24 december Je kunt je aanmelden door het zenden van
een mailtje naar info@deregenboogbiljart.nl 
Als 1e komen de “nieuwe leden” aan de beurt en mocht de vraag te groot zijn dan gaat het bestuur overleggen met
Jan en Willem wie er eventueel moeten afvallen.
 

E-mail berichten
Het blijkt nog al eens voor te komen dat een  verzonden bericht niet bij elk lid van de vereniging aan komt.
Daarom vind je hieronder een overzicht van de laatst verzonden berichten.

Corona Maatregelen

begin van het seizoen

Competitie 2021-2022

handen wassen

    Uitzending omroep Flevoland

Nieuwe leden
Gisterenavond had Hans Melissant weer een “instroom” avond. Ondanks dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is om te biljarten
melden zich toch nog steeds nieuwe leden aan. Hans had er daarom gisteren maar gelijk 2 uitgenodigd en beiden kunnen volgens 
zijn waarnemingen toegelaten worden tot onze vereniging.
Bert Prinsen  is 72 jaar en Lex van Seventer is 67 jaar. Beiden zijn woonachtig in Dronten en pakken na lange tijd het biljarten weer op. 
Zoals ze aangaven zal het nog wel even duren voordat ze hun oude niveau weer terug hebben . Maar ze hebben er zin in.
Bert en Lex namens alle leden van harte welkom en we hopen dat jullie je ondanks de wat moeilijke start (mondkapjes e.d.) snel zullen thuis voelen in de zaal.

Nieuwe lid
Ondanks dat we weer een tijdje de zaal op slot moesten doen kunnen we toch per november een nieuw lid aan onze ledenlijst toevoegen.
Hans Melissant had in oktober nog net de introductie kunnen afronden. 
Dus verwelkomen we Koos de Ponder, hij is 77 jaar en hoopt nog menig partijtje bij ons te kunnen spelen.
Koos namens alle leden van harte welkom bij onze vereniging.

Nieuwe leden
Nadat we per 1 september 2 nieuwe leden konden toevoegen aan ons ledenbestand gaan we in oktober helemaal los. M.i.v. die datum kunnen we er
zelfs 5 aan toevoegen. 
Wie zijn die leden:
Chris Dix, hij is 71 jaar en heeft in het verleden al de nodige caramboles gemaakt. Chris is na omzwervingen weer teruggekeerd naar Dronten
Leo van Es is 75 en heeft zich gelijktijdig met Roelf Sol aangemeld. Leo heb ik in het verleden tijdens een activiteit van een gezamenlijke
kennis verteld over onze vereniging en dat is blijkbaar toch ergens blijven hangen.
Harry de Jong is 73 jaar en woont in Swifterbant. Hij had zich al eens eerder gemeld als lid maar kon toen niet worden toegelaten. Maar sinds
onze aanpassing van het huishoudelijke reglement zijn ook spelers uit Swifterbant en Biddinghuizen welkom, Met als gevolg dat we er nu al 
2 hebben uit Swifterbant
Harrie Sleutels is de oudste van de nieuwe leden. Hij is 79 en heeft de biljartsport opnieuw opgepakt.
Zoals bovenvermeld is Roelf Sol ook lid geworden van onze vereniging. Hij is 69 en dus zoals wij oneerbiedig zeggen een “jonkie”. En ook van dit lid
kunnen we zeggen dat de meeste mensen hem al langer kennen. 
We hopen dat de heren zich spoedig zullen thuis voelen binnen onze vereniging.

Aan de leden,

Het is bijna weer zover. Het nieuwe seizoen start op 29 september a.s. met de aanvang van de competitie. Via deze weg wil ik een ieder die deel
neemt aan de competitie veel plezier toe wensen. Ook de vrij biljarters wens ik uiteraard heel veel plezier bij het uit oefenen van het spelletje.

Corona is op zijn retour. De beperkingen worden per 25 september worden aangepast. Na contact met het crisisteam van De Regenboog is ons
meegedeeld dat wij per 25 september a.s. weer kunnen biljarten als voor corona. Wel is ons meegedeeld dat er op het “Wijkplein” (restaurant)
afstand gehouden moet worden.

Op 23 september j.l. zijn de lakens van de tafels 1 en 3 vervangen. Ik wil hier toch ook nog een opmerking over maken. Zoals Roelof reeds
op 25 augustus heeft aangegeven, dat biljart 3 wel erg vuil is moeten wij helaas constateren dat wij als bestuur niet begrijpen hoe dit mogelijk is.
Ook nu zijn tafel 3 en 1 dusdanig onder handen genomen dat het hele laken is voorzien van strepen die wij niet thuis kunnen brengen.
Ra, ra, ra, hoe kan dit??? Wij houden ons hart vast als er straks zowel op de tafel 1, 2 en 3 nieuwe lakens liggen. Hoe lang blijven deze schoon.
Alleen jullie kunnen daarvoor zorgen. Let er alstublieft op dat je met schone handen gaat biljarten en dat je geen scherpe voorwerpen gebruikt
om de tafels schoon te maken. Wij hebben i.o.m. de leverancier van de nieuwe lakens besloten de blokborstel op te bergen, deze brengt bij
onzorgvuldig gebruik meer schade aan dan dat het beter wordt. Verder werd aangegeven dat het gebruik van de borstel ook niet te zwaar aangezet
moet worden.  Let a.u.b. ook goed op bij het stofzuigen dat alleen de borstel het laken raakt en niet de scherpe kanten. Beter wat vaker stofzuigen
 is de beste manier om de lakens te behandelen en te behouden.

Lessen voor gevorderden:
In de laatste algemene mededeling, die nog op de website staat, hebben wij aangegeven dat wij met Jan Riemens en Willem Kuijpers hebben
afgesproken dat zij de lessen gaan verzorgen. Ik heb toen een oproep gedaan aan de leden die zich daarvoor opgegeven hadden,
zich te melden bij mij. Tot mijn grote teleurstelling moet ik vaststellen dat er tot op de dag van vandaag maar 3 reacties zijn binnen gekomen.
Wie hadden zich hiervoor opgegeven???? Laat het even weten zodat wij in overleg met Jan en Willem de zaak verder kunnen voorbereiden.
De lessen zijn op dinsdagochtend en starten 5 oktober. Nadat deze cyclus is afgerond gaan de heren verder met de beginners.
Jullie krijgen daarover nog bericht. De lesliefhebbers die gereageerd hebben hoeven niet weer te reageren en ook deze mededeling is niet
voor hen bestemd.

Start van de competitie:
Zoals in het begin aangegeven starten we 29 september aanstaande. Roelof en Hans hebben de zaak ingedeeld en voorbereid.
Wij gaan ervan uit dat jullie allen zoals u ingedeeld bent ook daadwerkelijk deelneemt en ons niet voor verrassingen stelt.
Het kost de organisatoren veel werk en inspanning om alles weer rond te krijgen.

Nieuwe leden: 
Door de inspanning van het bestuur is de biljartsport onder de aandacht gebracht bij een groot publiek in de gemeente Dronten,
via TV Flevoland, de Flevopost, De Drontenaar en De Stentor hebben zich tot nu toe 5 nieuwe leden aangemeld. Een mooi score.
Kent je nog twijfelaars probeer ze over de streep te trekken.

Tot slot:
In deze mededeling zit hier en daar een ondertoon waarvan je denkt, nou nou moet dat zo. Helaas moeten wij als bestuur constateren
dat wij steeds de informatie die wij nodig hebben om e.e.a. goed te laten verlopen bij jullie moeten halen. Ik wil jullie vriendelijk
doch dringend verzoeken als er mededelingen worden gedaan via de mail of de website deze te lezen en te reageren als hier om gevraagd wordt.

Dit is voor het bestuur ook prettig en het werkt plezieriger en kunnen we op tijd in spelen op ontstane situatie.

Ton Dillerop

Beste leden,

Uw altijd bezige bestuur heeft besloten om na de a.s. lakenwisselingen, die dus op 23 september a.s gaan plaatsvinden, om op tafel 1 een drietal lijnen
te trekken om toegang te bieden tot het spelen van kaderspel 57 / 2 en/of 57 / 1.
Het geeft wat verdieping en meer inzicht in het spelletje als zodanig. Hans van Zijp heeft een leuk Youtube filmpje van ons aller Gert Jan Veldhuizen,
wie kent hem niet, mee gestuurd en Roelof zal dit op onze website plaatsen. Tuurlijk leidt e.e.a. tot vragen zoals “waarom” en “hoe werkt dat dan” e.d.
Geen zorgen, zo moeilijk is het allemaal echt niet en uw bestuur zal, daar waar nodig en op verzoek van de leden, uitleg geven en of dat
nou 1 x of 10 x moet, geen probleem. Met name Hans van Zijp, wiens plannetje dit is, zal graag uitleg verschaffen om het spelplezier
te proberen te verhogen. Neem in elk geval kennis van het praktische filmpje, liefst een paar keer en u zult eens zien …..

Nieuwe leden
Ik weet niet of het door de uitzending van Omroep Flevoland kwam of door de publicatie op de website van de Drontenaar maar per 1 spetember 
kunnen we 2 nieuwe leden toevoegen aan ons ledenbestand. Maar zo wie zo helpt publiciteit en natuurlijk mond op mond reclame, dus ik zou zeggen
leden aan de bak.
Wie zijn die 2 nieuwe leden:
Allereerst Ton Koomen uit Swifterbant. Ton is 78 jaar is zal gedurende het jaar een aantal maanden niet spelen omdat hij dan elders vertoefd.
Maar vorige week zullen al enkelen van jullie kennis gemaakt hebben.
Nummer 2 is Louis Hoogendijk en komt uit Dronten. Louis is 69 jaar is mede door toedoen van Christ Mulders lid geworden. Komende week gaat
Hans Melissant met hem de regels van onze vereniging doornemen.
We hopen dat beide heren zich spoedig zullen thuis voelen binnen onze vereniging.

Mededelingen

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons gehoord heeft. Het bestuur heeft dinsdag 3 augustus vergadert en daar zijn
een aantal zaken aan de orde geweest die wij met u willen delen.

Het vrij spelen:
Gezien de omstandigheden zijn wij niet ontevreden. Druk is het niet maar er wordt toch gelukkig weer gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer een balletje te spelen. Ook de spelers 
voor het 3- banden maken gebruik
van de mogelijkheid. De gezelligheid komt langzaamaan weer terug.

Er zijn gelukkig geen signalen dat dit binnenkort weer gaat veranderen. We blijven in overleg met het crisisteam van de Regenboog.

Activiteitenplanning seizoen 2021-2022:
Het bestuur heeft besloten om alle activiteiten zoals ze vermeld waren op ons concept planning door te laten gaan. Voor wat betreft
de uitwisselingen is er overleg met de diverse verenigingen.

Wij houden u op de hoogte. De totale planning zal binnenkort door de secretaris opgehangen worden in de zaal en deze kunt
dan ook via de website bekijken.

Competitie: 
Naar aanleiding van het verzoek van de secretaris of u mee wilt doen aan de competitie hebben we twee afmeldingen gekregen.
Wij gaan er derhalve vanuit dat u verder allemaal meedoet.

Binnenkort ontvangt u een overzicht van de indeling en de startdatum. Mocht u n.a.v. deze mededeling als nog besluiten niet mee
te doen laat het dan zo snel mogelijk aan de secretaris weten zodat hij 
de speelschema’s op tijd kan aanpassen en wij niet voor
verrassingen komen te staan bij aanvang van de competitie.

Biljartlessen: 
Deze werden verzorgd door Jan Riemens en Gerhard Smit. Naar aanleiding van het uitvallen van Gerhard, zowel als lid maar ook als
instructeur voor de lessen hebben wij op zoek moeten gaan naar een vervanger.

Willem Kuijpers heeft zich aangemeld na een gesprek met een van de bestuursleden. Jan en Willem hebben samen gesproken over
de aanpak en gaan de lessen verzorgen. We starten dinsdag 5 oktober met 
de groep gevorderden, die in 2020 zijn gestart.
Wij verzoeken de cursisten van toen zich te melden 
bij Ton Dillerop. Na het afronden van de cursus voor gevorderden komen
de beginners weer aan de beurt.

Nieuwe lakens en ballen: 
23 september aanstaande worden de lakens van tafel 1 en 3 vervangen. Tafel 2 is zodanig weinig gebruikt dat het bestuur heeft
besloten deze niet te vervangen. Ook gaan we spelen met nieuwe ballen.

U zult misschien denken, dat doen we toch ieder jaar, maar de nieuwe ballen zijn voorzien van stippen.
Het zal even wennen zijn in het begin maar wij hopen dat wij hier mee bereiken dat wij met z’n allen beter inzicht krijgen in de loop
van de ballen.

Nieuw lid
We zijn blij dat we jullie een nieuw lid kunnen voorstellen. 
Jos van der Laan is verhuisd van Lelystad naar Dronten en heeft eerst zijn huis opgeknapt maar is nu toch weer toe
aan het spelen van een partijtje. Jos speelde voorheen bij OBL en heeft tijdens de uitwisselingen ook meegedaan,
dus wellicht heb je al eens tegen hem gespeeld. Hij gaf aan dat hij graag ook aan de competitie  wil deelnemen en het
lijkt hem ook leuk om eens tegen zijn oude ploeggenoten te spelen tijdens een uitwisseling.
Jos is 73 en woonachtig aan de Manegelaan te Dronten.
Het zal voor hem een beetje moeilijk zijn om in te stromen tijdens deze corona tijd dus gaat Hans Melissant met hem
overleggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Buiten dit alles heten we Jos van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat hij zich spoedig zal thuis voelen
binnen onze vereniging.

Nieuwjaars brief van de voorzitter:    

Beste leden,

Als ik terug denk aan 2020, denk ik aan corona, en nu in de laatste dagen van 2020 en begin 2021 aan de overvolle ziekenhuizen. Het is een zorgelijke tijd. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. De eerste kerstbomen zijn al afgetuigd en uit huis verwijderd. De laatste oliebollen worden opgepeuzeld. De feestdagen zijn voorbij en we pakken voor zover mogelijk de draad weer op. We gaan ons richten op 2021 maar kijken nog even terug, het was immers niet alleen corona.

Natuurlijk is er in 2020 veel gebeurt.  Voor een ieder van ons is dit verschillend. Bij de een was het verdriet om het verlies van een kind en bij een ander het verlies van een partner. Met het overlijden van Huig Barendregt op 16 december jl. , zo vlak voor de feestdagen , eindigde 2020 voor onze club in een verdrietige  sfeer. Ingrijpende gebeurtenissen.
Lees meer >>>>>>>>>>>

Mondkapje 2

Beste leden,

We staan aan de vooravond van de start van de competitie 2020/2021. Normaliter zou ik bij de opening van het nieuwe seizoen
het woord tot u richten maar helaas is dit op dit moment niet mogelijk i.v.m. het maximale aantal leden in de biljartzaal.
Dit jaar op deze wijze en ik hoop dat we het volgend seizoen weer “normaal” met elkaar kunnen omgaan. Een van de opmerkingen
die ik hoor is dat de gezelligheid ontbreekt, met name bij het vrij biljarten, klopt. Toch moeten we blij zijn dat we ons spelletje onder
de afgesproken richtlijnen kunnen spelen. Ik wil via deze weg de bestuursleden bedanken voor hun inzet wat betreft de organisatie rond
het vrij spelen. Dit zal voorlopig ook nog wel even zo blijven.
Lees verder >>>>>>>>>>
 

Beste leden,
De vakanties, voor zover wij die nog hebben zijn nagenoeg voorbij. Het vrij biljarten in de afgelopen periode is weer royaal door velen van u opgepakt.
Respect van uit het bestuur zoals u onze werkwijze en regels werkwijze heeft opgepakt.
Afgelopen zaterdag was er in de gemeente Dronten een open dag georganiseerd door de Meerpaal. Ook wij hadden ons hiervoor opgeven. Zaterdagmorgen om 10.00 uur waren 4 bestuursleden aanwezig om de aspirantleden/biljarters te ontvangen. De open dag duurde tot 15.00 uur.
Helaas moet ik u meedelen dat er niet één geïnteresseerde liefhebber is geweest. Jammer, maar ook begrijpelijk omdat niet een van de bestuursleden ook maar enige publiciteit heeft gelezen.
Lees verder >>>>>>>>>>>
 

Super Cup 

Ook al is het nog steeds corona-tijd, uw bestuur blijft toch in de achtergrond bezig om onze gezamenlijke hobby zo leuk en aangenaam als mogelijk is uit te kunnen oefenen.
We hebben al vast kunnen stellen dat het zgn. vrije spelen best goed te doen is. Tuurlijk, liever alles gewoon en gezellig met elkaar. Komt wel weer goed. Ook met de a.s. competitie zijn we bezig te bekijken hoe we dat vorm gaan geven en er staat inmiddels al een mooie opzet hiertoe op de nieuwe website. Neem kennis aldaar.
Lees verder >>>>>>>>>> 

NIEUWE BILJARTTAFELS

Maandag 29 juni 2020 mag je met recht een speciale dag noemen. Op die dag werden onze oude biljarttafels uit de zaal verwijderd en kwam de leverancier met zo goed als nieuwe tafels voorrijden. In overleg met de Technische Dienst moest dat gebeuren via de hoofdingang van de Regenboog. Dit omdat een 2-tal tafels gemonteerd aankwamen en niet door andere deuren naar binnen gebracht konden worden. Het volledige bestuur was aanwezig en verleende daar waar nodig hand en spandiensten. En het zal jullie niet verbazen dat daar een trots bestuur stond in een gepimpte zaal met 3 mooie biljarts. Al met al kunnen we zeggen dat we op de toekomst zijn voorbereid. Hieronder een impressie van de zaal maar op de homepagina staan een aantal foto’s van de plaatsing.


Hebben jullie er ook naar uitgekeken, naar de persconferentie van Rutte en de Jonge.
Wat zouden ze te melden hebben.
Ten eerste gaf Rutte duidelijk aan dat alles valt en staat met de discipline van ons Nederlanders.
We kunnen weer naar de kapper, vanaf 11 mei aanstaande. Ik had net de thuiskapper met de tondeuse haar werk laten doen, voorlopig kan ik even vooruit. Vanaf 1 juni weer naar de bioscoop, daar zaten wij natuurlijk op te wachten, alles op Netflix gezien. 2 Juni weer met de trein als het echt nodig is voor je werk, de kinderen van het lager onderwijs gaan aanstaande maandag weer volgens een rooster naar school. Het voortgezet onderwijs volgt per 15 juni.
Dan gaan op 1 juli de campings en vakantieparken weer open, ik zou zeggen, wij senioren wachten nog even, eerst maar de ouders met de kinderen op vakantie voor zover dat mogelijk is, zij hebben al zo lang thuisgezeten. Wij senioren hebben de tijd om later in september of oktober er op uit te gaan.
En dan als laatste, per 1 september, de sportclubs, sauna’s en zaalsporten, dus ook biljarten, kortom: het duurt nog even.
Vanmorgen heb ik telefonisch contact gehad met Eric van Beeren, crisismanager van de Regenboog en gevraagd hoe de situatie is.
Eric gaf aan dat in navolging van het landelijk advies de kapper in de Regenboog ook per 11 mei aanstaande weer open gaat, wel met de nodige voorzorgmaatregelen. Dit betekend niet dat wij als biljarters weer gebruik mogen maken van de biljartzaal. Er wordt steeds bekeken wat er kan en wat niet kan. Er wordt opgeschaald als het mogelijk is. Wij worden op de hoogte gehouden, maar zullen als een van de laatsten weer gebruik mogen maken van onze biljartzaal. Het is natuurlijk een vreemde zaak dat wij als biljarters weer vrij rond kunnen lopen in de Regenboog en de bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen. Wat wel besproken is met Eric is het volgende: Wij gaan een plan van aanpak maken waarin wij duidelijk aangeven hoe wij denken op een veilige manier toch gebruik kunnen maken van de biljartzaal als we weer worden toegelaten. Hans van Zijp maakt hiervoor een werkbaar plan. Ook hier is afstand een belangrijk item, tafel 1 en 3 zouden bespeelbaar zijn met in achtneming van voldoende afstand. Om te kunnen biljarten mag u denken aan afgeblokte tijden voor maximaal 4 personen per tijdslot waar u op in kunt schrijven. Als dit allemaal lukt rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en zullen wij met duidelijke instructies komen. Dit plan zullen wij voorleggen aan het crisisteam van de Regenboog. Zij zullen dit beoordelen en eventueel groen licht geven. Wij houden u op de hoogte.

Dit is de situatie nu en hier zullen we het mee moeten doen.
Ton Dillerop


Seizoen 2019-2020
Beste Leden,
Hopelijk bent u allen nog gezond en houdt u zich aan de afgesproken (opgelegde) regels van de regering.
Aangezien we op dit moment geen gebruik mogen maken van onze biljartzaal even een update van de stand van zaken.
Zoals u allen via de televisie, in de perstoespraak van onze premier, heeft kunnen horen dat de samenkomsten en andere activiteiten waarbij meer dan 3 personen zijn betrokken tot 1 juni aanstaande verboden zijn, delen wij u mee dat ook wij ons ook aan deze uitspraak zullen houden. Alle ander afspraken die er waren blijven gehandhaafd tot in ieder geval 28 april, ik bedoeld dan de 1,5 meter afstand, alleen boodschappen doen etc. etc.
Wat houdt dit in:
Voorlopig niet biljarten.
Het wordt een lange, hopelijk mooie lente, zodat we in de tuin of op het balkon kunnen zitten en genieten, ook zullen we veel thuis zitten en weinig sociale contacten hebbenVerjaardagen gaan niet door, kleinkinderen komen niet meer en zo zijn er diverse kleine vanzelfsprekende dingen die er in eens niet meet zijn. Voor een aantal van ons zal de meivakantie erbij inschieten.
Het bestuur heeft, als dit nodig is telefonisch contact met elkaar, om te overleggen. Indien er iets te melden is zullen wij u dit laten weten via de mail of de website.
Ook heeft uw bestuur nagedacht over hoe wij de competitie 2019 – 2020 moeten afsluiten, geen eenvoudige aangelegenheid. Naar aanleiding van de persconferentie van de minister heeft het bestuur besloten om dit jaar, seizoen 2019-2020, geen finale te spelen voor het clubkampioenschap. Jammer maar het is niet anders. Ook het bandstoten driebanden gaat dit jaar niet door.
Op ons tableau zal een bordje komen met een passende tekst waarom er in dit seizoen geen kampioen is. Een moeilijke beslissing maar gezien de huidige omstandigheden naar ons inzien de juiste.
Om toch nog bezig te blijven met het biljarten heeft Hans van Zijp weer biljartfilmpjes aan geleverd en Roelof heeft de filmpjes op de website gezet. Bekijk deze eens, misschien steekt u er iets van op.
Hoe vullen we onze dagen in:
*Lezen, de krant wordt bijna letterlijk gespeld, de puzzels opgelost.
*Boeken lezen.
*Kasten opruimen.
*Administratie opschonen.
*Even een frisse neus halen, d.m.v. een kleine wandeling.
U kunt dit verder zelf nog wel invullen met de nodige activiteiten.

Voorlopig tot 1 juni geen biljarten, hoe het daarna gaat is nog niet bekend. Wij hebben overleg met het hoofd Facilitair van de Regenboog die ook in het crisesteam van de Regenboog zit. Indien er weer mogelijkheden zijn om de biljartzaal te openen zal dit in nauw overleg gaan met de Regenboog. Daarna zal het bestuur de zaal inspecteren en vervolgens het licht op groen zetten. Eigen initiatief in deze wordt niet op prijs gesteld. U krijgt via de mail te horen wanneer er weer gebiljart kan worden. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Ik sluit mij aan bij de woorden van de minister president: informeer eens in uw omgeving hoe het gaat of dat u iets voor een ander kunt doen.

Ton Dillerop


Nieuw lid

Per 1 maart hebben wij er weer een nieuw lid bij. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij in 3 maanden ook weer 3 nieuwe leden in dit nog prille jaar mocht verwelkomen.
Fred van Rheenen komt bij onze vereniging spelen en Hans Melissant heeft zijn moyenne ook al vastgesteld. Dus daaraan koppel ik gelijk maar dat we er ook weer een toekomstig competitiespeler er bij hebben. Velen van ons kennen Fred als de bloemenman met zijn verkooppunt in het centrum. Ook bracht hij regelmatig bloemen in de Regenboog en stond dan al menig maal een tijdje te kijken. En je ziet wat er van komt. Fred is 67 en dus nog een “jonge” aanwinst voor de vereniging.
Fred van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je menig partijtje mag spelen.

Ledenbestand
Even een overzicht met de stand van zaken betreffen de het ledenaantal per
01-01-2020. Per 1 januari hebben de volgende leden om diverse redenen bedankt als lid van onze vereniging: Kees Hermus, Bert van Wilgenburg en Henk Zieleman.
Maar gelukkig kunnen we jullie melden dat wij er per genoemde datum weer 2 nieuwe personen aan de ledenlijst kunnen toevoegen. Het zijn Kees Verschure en Frans Claase. De heren zullen vaak met elkaar komen om een partijtje te spelen. Voorlopig zijn ze nog niet van plan om aan de competitie deel te nemen. Maar wat niet is kan nog komen.
Wij heten de heren van harte welkom bij onze vereniging en wensen ze veel speelplezier toe.

Nieuwjaarstoespraak 02-01-2020
Beste dames en heren,
Namens het Bestuur heet ik u allen van harte welkom hier in Leisure World. Een nieuwjaarstoespraak schrijven is geen eenvoudige zaak, het ene jaar vloeit de tekst zo uit je gedachten en op papier het andere jaar kost het wat meer moeite. Dit jaar ging het moeilijk. Het was 27 december tijdens het luisteren naar de Top 2000 dat ik een beetje inspiratie kreeg. Er gaan allerlei nummers voorbij op de radio waar je herinneringen aan hebt, de een wat leuker dan de ander maar door de bank genomen zijn er toch veel nummers die ergens op de harde schijf opgeslagen zijn en komen dan vanzelf weer terug.
Ook las ik de volgende spreuk: 
Lees meer >>>>>>>>>>