Nieuws

Algemeen

Nieuw lid
We zijn blij dat we jullie een nieuw lid kunnen voorstellen. 
Jos van der Laan is verhuisd van Lelystad naar Dronten en heeft eerst zijn huis opgeknapt maar is nu toch weer toe
aan het spelen van een partijtje. Jos speelde voorheen bij OBL en heeft tijdens de uitwisselingen ook meegedaan,
dus wellicht heb je al eens tegen hem gespeeld. Hij gaf aan dat hij graag ook aan de competitie  wil deelnemen en het
lijkt hem ook leuk om eens tegen zijn oude ploeggenoten te spelen tijdens een uitwisseling.
Jos is 73 en woonachtig aan de Manegelaan te Dronten.
Het zal voor hem een beetje moeilijk zijn om in te stromen tijdens deze corona tijd dus gaat Hans Melissant met hem
overleggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Buiten dit alles heten we Jos van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat hij zich spoedig zal thuis voelen
binnen onze vereniging.

Nieuwjaars brief van de voorzitter:    

Beste leden,

Als ik terug denk aan 2020, denk ik aan corona, en nu in de laatste dagen van 2020 en begin 2021 aan de overvolle ziekenhuizen. Het is een zorgelijke tijd. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. De eerste kerstbomen zijn al afgetuigd en uit huis verwijderd. De laatste oliebollen worden opgepeuzeld. De feestdagen zijn voorbij en we pakken voor zover mogelijk de draad weer op. We gaan ons richten op 2021 maar kijken nog even terug, het was immers niet alleen corona.

Natuurlijk is er in 2020 veel gebeurt.  Voor een ieder van ons is dit verschillend. Bij de een was het verdriet om het verlies van een kind en bij een ander het verlies van een partner. Met het overlijden van Huig Barendregt op 16 december jl. , zo vlak voor de feestdagen , eindigde 2020 voor onze club in een verdrietige  sfeer. Ingrijpende gebeurtenissen.
Lees meer >>>>>>>>>>>

In memoriam Huig Barendregt

Geboren op 2 november 1937 in Barendrecht. Hier groeit
Huig op tot zijn 12/13 jaar.
In 1950 verhuist Huig met zijn ouders naar de Noord Oost
Polder en gaan zij wonen in Marknesse.
Nadat Huig het voortgezet onderwijs in de NOP heeft gevolgd
gaat hij aan de slag bij de Rijksdienst. Eerst in de NOP en
later in Flevoland.
In Marknesse heeft Huig zijn vrouw, die vorig jaar 17 oktober
is overleden ontmoet.
In die tijd, 1965, was het nog zo dat er huizen in Dronten
beschikbaar kwamen voor jonge stellen die wilden trouwen. 
Huig en zijn toenmalige vriendin hadden hier wel oren naar en
er werd getrouwd. Samen gingen ze wonen aan de Boeierstraat 3 en zijn niet meer verhuist.

Het werk bij de Rijksdienst was niet gemakkelijk en zwaar.
Huig kwam in contact met bouwbedrijf Moes en kon daar een baan vinden in de bouw/ magazijn. Na een paar jaar hier te hebben gewerkt is Huig overgestapt naar de firma Bol. Hier is Huig tot zijn pensionering gebleven.

Huig is sinds september 2001 lid van onze vereniging. Mocht graag het spelletje spelen. Dit deed hij met name in de namiddag en begin van de avond. Ook het deelnemen aan de competitie was vaste prik.
Ook bij onze eigen toernooien was Huig van de partij.

Huig was een speler die je de ruimte moest geven omdat Huig nadat hij had gestoten wel eens achteruit kon stappen of een zwaai met de keu kon geven.

Leeftijd 83

Huig heeft een korte ziekte periode gehad, 4 oktober naar
de dokter en diagnose keelkanker vastgesteld, in het ziekenhuis werd hem meegedeeld dat er niets meer aan te doen is.

Wij zullen ons Huig blijven herinneren als een positief lid van onze club.

 

Heren,

n.a.v. de persconferentie van vanavond heeft het bestuur in navolging van de oproep van de minister president besloten
om per direct de competitie stil te leggen tot nader order. Het is een moeilijke beslissing omdat wij ons prima aan de afgesproken regels houden.
Toch zijn wij als bestuur van mening dat wij niet het risico moeten en mogen lopen, dat wij, als er een uitbraak komt, dit toegeschreven kan worden
aan de leden van de biljartclub.
Wij volgen hiermee de richtlijnen van de Rijksoverheid. Indien u de regens wilt lezen kunt u ze vinden op Rijksoverheid.nl/corona.
Hierop staat vermeld dat wedstrijden niet zijn toegestaan.
Ook is er een oproep gedaan om zo weinig mogelijk bewegingen tot stand te brengen. U als lid maakt gebruik van de gang van de Regenboog
waar ook bewoners en medewerkers gebruik van maken.
Wat betreft het stil leggen van de competitie zullen wij als bestuur de ontwikkelingen in de gaten houden en indien het mogelijk is de draad weer
oppakken om de 1ste periode af te maken.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 november tot en met 18 november aanstaande.
Wat betreft de tweede periode en het kersttoernooi bekijkt het bestuur wanneer en hoe we dit af kunnen werken.
Ook het vrij biljarten is voorlopig niet mogelijk. Alle gemaakte afspraken komen per direct te vervallen.
Jullie ontvangen van ons bericht als er weer een mogelijkheid ontstaat om vrij te spelen.

Namen het bestuur,

Ton Dillerop

Mondkapjes:

Beste leden,

Zoals gisteren gemeld hebben wij vandaag een gesprek gehad met Erik van Beeren, lid van het crisisteam van De Regenboog. Allereerst kregen
wij de complimenten waarop wij de zaken hebben geregeld. Ook de complimenten voor u omdat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.
Vanuit De Regenboog wordt er regelmatig een blik geworpen in de biljartzaal en er worden tot nu toe geen overtredingen geconstateerd.
Dank daarvoor. Uit dit gesprek kwam direct al duidelijk naar voren dat met directe ingang het dragen van mondkapjes binnen de Regenboog
verplicht wordt gesteld. Een mededeling waar wij al op gerekend hadden vandaar onze mail van gisteren. We liepen al vooruit op het besluit
wat zou komen.
Lees verder >>>>>>>>>>

Mondkapje 2

Beste leden,

We staan aan de vooravond van de start van de competitie 2020/2021. Normaliter zou ik bij de opening van het nieuwe seizoen
het woord tot u richten maar helaas is dit op dit moment niet mogelijk i.v.m. het maximale aantal leden in de biljartzaal.
Dit jaar op deze wijze en ik hoop dat we het volgend seizoen weer “normaal” met elkaar kunnen omgaan. Een van de opmerkingen
die ik hoor is dat de gezelligheid ontbreekt, met name bij het vrij biljarten, klopt. Toch moeten we blij zijn dat we ons spelletje onder
de afgesproken richtlijnen kunnen spelen. Ik wil via deze weg de bestuursleden bedanken voor hun inzet wat betreft de organisatie rond
het vrij spelen. Dit zal voorlopig ook nog wel even zo blijven.
Lees verder >>>>>>>>>>
 

Beste leden,
De vakanties, voor zover wij die nog hebben zijn nagenoeg voorbij. Het vrij biljarten in de afgelopen periode is weer royaal door velen van u opgepakt.
Respect van uit het bestuur zoals u onze werkwijze en regels werkwijze heeft opgepakt.
Afgelopen zaterdag was er in de gemeente Dronten een open dag georganiseerd door de Meerpaal. Ook wij hadden ons hiervoor opgeven. Zaterdagmorgen om 10.00 uur waren 4 bestuursleden aanwezig om de aspirantleden/biljarters te ontvangen. De open dag duurde tot 15.00 uur.
Helaas moet ik u meedelen dat er niet één geïnteresseerde liefhebber is geweest. Jammer, maar ook begrijpelijk omdat niet een van de bestuursleden ook maar enige publiciteit heeft gelezen.
Lees verder >>>>>>>>>>>
 

Super Cup 

Ook al is het nog steeds corona-tijd, uw bestuur blijft toch in de achtergrond bezig om onze gezamenlijke hobby zo leuk en aangenaam als mogelijk is uit te kunnen oefenen.
We hebben al vast kunnen stellen dat het zgn. vrije spelen best goed te doen is. Tuurlijk, liever alles gewoon en gezellig met elkaar. Komt wel weer goed. Ook met de a.s. competitie zijn we bezig te bekijken hoe we dat vorm gaan geven en er staat inmiddels al een mooie opzet hiertoe op de nieuwe website. Neem kennis aldaar.
Lees verder >>>>>>>>>> 

Jaaractiviteiten
Het bestuur heeft op basis van de huidige informatie besloten om te gaan starten met de 1e periode Libre.

Wel zal dat natuurlijk in aangepaste vorm gegoten worden.
Zo gaan wij net als bij het vrij spelen werken met tijdsloten. Omdat we het wel tot 2 dagen willen beperken zullen we ook in de ochtend gaan spelen.
Spelers die persé niet op de ochtend kunnen spelen zullen dit zo spoedig mogelijk moet aangeven.
We gaan spelen in 3 tijdsloten en wel van 10.00 – 12.00, 13.00-15.00 en 15.00 – 17.00 uur.
Daarbij moeten de spelers 10 minuten voor aanvang van hun tijdslot aanwezig zijn en de spelers van de partijen die gereed zijn dienen daarna gelijk
te vertrekken. Dit om drukte in de zaal te voorkomen. Mochten de partijen

nog niet gereed zijn dan een verzoek aan de spelers van het komende tijdslot om even op de gang te wachten.
Bij het opstellen van het dagschema zullen we zo veel als mogelijk gaan rouleren.
We gaan beginnen op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober.
Op die dagen is er dan geen ruimte meer voor vrij spelen.

Vrij spelen

Het is 1 juli en we hebben nieuws voor de liefhebbers. Vanaf komende maandag gaan we voorzichtig weer beginnen met het vrij spelen. Wel onder voorwaarden.

Omdat we vermoedelijk nog wel een tijdje met beperking zullen kunnen spelen is er tot die tijd een speciale pagina aangemaakt. Deze pagina is genoemd “Cororna (activiteiten)” en vind je onder het kopje Algemeen of rechtstreeks op de knop op de homepage.

NIEUWE BILJARTTAFELS

Maandag 29 juni 2020 mag je met recht een speciale dag noemen. Op die dag werden onze oude biljarttafels uit de zaal verwijderd en kwam de leverancier met zo goed als nieuwe tafels voorrijden. In overleg met de Technische Dienst moest dat gebeuren via de hoofdingang van de Regenboog. Dit omdat een 2-tal tafels gemonteerd aankwamen en niet door andere deuren naar binnen gebracht konden worden. Het volledige bestuur was aanwezig en verleende daar waar nodig hand en spandiensten. En het zal jullie niet verbazen dat daar een trots bestuur stond in een gepimpte zaal met 3 mooie biljarts. Al met al kunnen we zeggen dat we op de toekomst zijn voorbereid. Hieronder een impressie van de zaal maar op de homepagina staan een aantal foto’s van de plaatsing.

Even een kort berichtje
Het leven gaat gelukkig met de nodige aanpassingen door. tot op dit moment geen berichten van Corona binnen de club. Deze week een koud weekje vergeleken bij de afgelopen weken.
Ik ga er vanuit dat u zich nog vermaakt. De een doet dat met lezen, de ander wandelt en weer een ander maakt een fietsrondje en dan zijn er ook leden die nog iets verder gaan en zelf een biljart aanschaffen zodat ze hun hobby kunnen blijven uitvoeren. Jan Vos heeft er werk van gemaakt. Mooi biljart, royaal ruimte , gemakkelijke stolen en tafeltje plus en kop koffie.

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel
regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…

En toen werd het Maart…
Lees verder >>>>>>>>

Ik had vandaag een goeie dag ik reed vanmiddag op de fiets
en wat denk je ik reed Jan de Jong achterop. Hoi Jan die was blijt dat ie me zag. Jan word ook dubbel troffen hoor eerst mist ie het biljarten verschrikkelijk en dan kan ie ook niet naar Ajax Jan was trouwens lopen maar hij was blij dat  ie weer een een bekende zag ,en mee praten kon op afstand.
Dus ik ging weer verder de polder in en nij een eind gefietst hebben zat ik op een paaltje even wat drinken
en toen kwam Cees Brands aan met zijn moeie Vrouwtje hebben we weer een tijdje staan kletsen maar Cees vermaakte zijn eigen best ,Cees is nogal een lezer ,maar miste toch ook zijn vrienden van het biljarten. Het span ging nog even naar Elburg ,en ik ben op huis an stiffelt
verder kwam ik Ton van de week nog tegen ,en ook Dirk met een bos heer op zijn kop in het winkelcentrum ,maar dat heb ik ook hoor .
Nou dat was het even een stukkie ,wat ik vandaag tegen kwam.
Mannen denk om 1 meter 50 en blijf gezond
Groetjes Cor Meester


Hebben jullie er ook naar uitgekeken, naar de persconferentie van Rutte en de Jonge.
Wat zouden ze te melden hebben.
Ten eerste gaf Rutte duidelijk aan dat alles valt en staat met de discipline van ons Nederlanders.
We kunnen weer naar de kapper, vanaf 11 mei aanstaande. Ik had net de thuiskapper met de tondeuse haar werk laten doen, voorlopig kan ik even vooruit. Vanaf 1 juni weer naar de bioscoop, daar zaten wij natuurlijk op te wachten, alles op Netflix gezien. 2 Juni weer met de trein als het echt nodig is voor je werk, de kinderen van het lager onderwijs gaan aanstaande maandag weer volgens een rooster naar school. Het voortgezet onderwijs volgt per 15 juni.
Dan gaan op 1 juli de campings en vakantieparken weer open, ik zou zeggen, wij senioren wachten nog even, eerst maar de ouders met de kinderen op vakantie voor zover dat mogelijk is, zij hebben al zo lang thuisgezeten. Wij senioren hebben de tijd om later in september of oktober er op uit te gaan.
En dan als laatste, per 1 september, de sportclubs, sauna’s en zaalsporten, dus ook biljarten, kortom: het duurt nog even.
Vanmorgen heb ik telefonisch contact gehad met Eric van Beeren, crisismanager van de Regenboog en gevraagd hoe de situatie is.
Eric gaf aan dat in navolging van het landelijk advies de kapper in de Regenboog ook per 11 mei aanstaande weer open gaat, wel met de nodige voorzorgmaatregelen. Dit betekend niet dat wij als biljarters weer gebruik mogen maken van de biljartzaal. Er wordt steeds bekeken wat er kan en wat niet kan. Er wordt opgeschaald als het mogelijk is. Wij worden op de hoogte gehouden, maar zullen als een van de laatsten weer gebruik mogen maken van onze biljartzaal. Het is natuurlijk een vreemde zaak dat wij als biljarters weer vrij rond kunnen lopen in de Regenboog en de bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen. Wat wel besproken is met Eric is het volgende: Wij gaan een plan van aanpak maken waarin wij duidelijk aangeven hoe wij denken op een veilige manier toch gebruik kunnen maken van de biljartzaal als we weer worden toegelaten. Hans van Zijp maakt hiervoor een werkbaar plan. Ook hier is afstand een belangrijk item, tafel 1 en 3 zouden bespeelbaar zijn met in achtneming van voldoende afstand. Om te kunnen biljarten mag u denken aan afgeblokte tijden voor maximaal 4 personen per tijdslot waar u op in kunt schrijven. Als dit allemaal lukt rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid en zullen wij met duidelijke instructies komen. Dit plan zullen wij voorleggen aan het crisisteam van de Regenboog. Zij zullen dit beoordelen en eventueel groen licht geven. Wij houden u op de hoogte.

Dit is de situatie nu en hier zullen we het mee moeten doen.
Ton Dillerop


Seizoen 2019-2020
Beste Leden,
Hopelijk bent u allen nog gezond en houdt u zich aan de afgesproken (opgelegde) regels van de regering.
Aangezien we op dit moment geen gebruik mogen maken van onze biljartzaal even een update van de stand van zaken.
Zoals u allen via de televisie, in de perstoespraak van onze premier, heeft kunnen horen dat de samenkomsten en andere activiteiten waarbij meer dan 3 personen zijn betrokken tot 1 juni aanstaande verboden zijn, delen wij u mee dat ook wij ons ook aan deze uitspraak zullen houden. Alle ander afspraken die er waren blijven gehandhaafd tot in ieder geval 28 april, ik bedoeld dan de 1,5 meter afstand, alleen boodschappen doen etc. etc.
Wat houdt dit in:
Voorlopig niet biljarten.
Het wordt een lange, hopelijk mooie lente, zodat we in de tuin of op het balkon kunnen zitten en genieten, ook zullen we veel thuis zitten en weinig sociale contacten hebbenVerjaardagen gaan niet door, kleinkinderen komen niet meer en zo zijn er diverse kleine vanzelfsprekende dingen die er in eens niet meet zijn. Voor een aantal van ons zal de meivakantie erbij inschieten.
Het bestuur heeft, als dit nodig is telefonisch contact met elkaar, om te overleggen. Indien er iets te melden is zullen wij u dit laten weten via de mail of de website.
Ook heeft uw bestuur nagedacht over hoe wij de competitie 2019 – 2020 moeten afsluiten, geen eenvoudige aangelegenheid. Naar aanleiding van de persconferentie van de minister heeft het bestuur besloten om dit jaar, seizoen 2019-2020, geen finale te spelen voor het clubkampioenschap. Jammer maar het is niet anders. Ook het bandstoten driebanden gaat dit jaar niet door.
Op ons tableau zal een bordje komen met een passende tekst waarom er in dit seizoen geen kampioen is. Een moeilijke beslissing maar gezien de huidige omstandigheden naar ons inzien de juiste.
Om toch nog bezig te blijven met het biljarten heeft Hans van Zijp weer biljartfilmpjes aan geleverd en Roelof heeft de filmpjes op de website gezet. Bekijk deze eens, misschien steekt u er iets van op.
Hoe vullen we onze dagen in:
*Lezen, de krant wordt bijna letterlijk gespeld, de puzzels opgelost.
*Boeken lezen.
*Kasten opruimen.
*Administratie opschonen.
*Even een frisse neus halen, d.m.v. een kleine wandeling.
U kunt dit verder zelf nog wel invullen met de nodige activiteiten.

Voorlopig tot 1 juni geen biljarten, hoe het daarna gaat is nog niet bekend. Wij hebben overleg met het hoofd Facilitair van de Regenboog die ook in het crisesteam van de Regenboog zit. Indien er weer mogelijkheden zijn om de biljartzaal te openen zal dit in nauw overleg gaan met de Regenboog. Daarna zal het bestuur de zaal inspecteren en vervolgens het licht op groen zetten. Eigen initiatief in deze wordt niet op prijs gesteld. U krijgt via de mail te horen wanneer er weer gebiljart kan worden. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Ik sluit mij aan bij de woorden van de minister president: informeer eens in uw omgeving hoe het gaat of dat u iets voor een ander kunt doen.

Ton Dillerop


Nieuw lid

Per 1 maart hebben wij er weer een nieuw lid bij. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij in 3 maanden ook weer 3 nieuwe leden in dit nog prille jaar mocht verwelkomen.
Fred van Rheenen komt bij onze vereniging spelen en Hans Melissant heeft zijn moyenne ook al vastgesteld. Dus daaraan koppel ik gelijk maar dat we er ook weer een toekomstig competitiespeler er bij hebben. Velen van ons kennen Fred als de bloemenman met zijn verkooppunt in het centrum. Ook bracht hij regelmatig bloemen in de Regenboog en stond dan al menig maal een tijdje te kijken. En je ziet wat er van komt. Fred is 67 en dus nog een “jonge” aanwinst voor de vereniging.
Fred van harte welkom bij onze vereniging en we hopen dat je menig partijtje mag spelen.

Biljartlessen voor “gevorderden”
Jan Riemens en Gerhard Smit geven op dit moment nog lessen zoals aangeboden bij de start van het seizoen. Toen is ook beloofd, op verzoek van het bestuur, dat er een vervolg zou komen voor wat ik maar even “gevorderden” noem. De lessen worden gedurende 6 weken gegeven vanaf dinsdagmorgen 3 maart van 09.30 tot 11.30 uur. Zij stellen zich voor dat er maximaal 8 deelnemers mee kunnen doen, dus 4 per tafel.
De gedachten gaan uit naar spelers vanaf een moyenne van ongeveer 28 of 30 caramboles. Als er te veel aanmeldingen komen zullen de heren in overleg met het bestuur een keuze gaan maken wie er toegelaten worden. En daarbij denken ze eerst aan de spelers aan de onderkant van de ladder.
Binnenkort komt er een intekenlijst op het publicatiebord te hangen

Ledenbestand
Even een overzicht met de stand van zaken betreffen de het ledenaantal per
01-01-2020. Per 1 januari hebben de volgende leden om diverse redenen bedankt als lid van onze vereniging: Kees Hermus, Bert van Wilgenburg en Henk Zieleman.
Maar gelukkig kunnen we jullie melden dat wij er per genoemde datum weer 2 nieuwe personen aan de ledenlijst kunnen toevoegen. Het zijn Kees Verschure en Frans Claase. De heren zullen vaak met elkaar komen om een partijtje te spelen. Voorlopig zijn ze nog niet van plan om aan de competitie deel te nemen. Maar wat niet is kan nog komen.
Wij heten de heren van harte welkom bij onze vereniging en wensen ze veel speelplezier toe.

Nieuwjaarstoespraak 02-01-2020
Beste dames en heren,
Namens het Bestuur heet ik u allen van harte welkom hier in Leisure World. Een nieuwjaarstoespraak schrijven is geen eenvoudige zaak, het ene jaar vloeit de tekst zo uit je gedachten en op papier het andere jaar kost het wat meer moeite. Dit jaar ging het moeilijk. Het was 27 december tijdens het luisteren naar de Top 2000 dat ik een beetje inspiratie kreeg. Er gaan allerlei nummers voorbij op de radio waar je herinneringen aan hebt, de een wat leuker dan de ander maar door de bank genomen zijn er toch veel nummers die ergens op de harde schijf opgeslagen zijn en komen dan vanzelf weer terug.
Ook las ik de volgende spreuk: 
Lees meer >>>>>>>>>>