Seizoen 2020 - 2021

Triatlon

Gezien de huidige situatie omtrent Corona ziet het bestuur op dit moment geen mogelijkheid om de Triatlon dit jaar
te organiseren. We zouden met teveel mensen in het gebouw van de Regenboog moeten zijn om dit op één dag
af te werken.

Kersttoernooi

We waren mooi op weg om de poule wedstrijden van het Kersttoernooi af te ronden toen er weer een stop kwam op
het spelen in de zaal. Daarom heeft het bestuur besloten dat dit jaar het toernooi niet wordt afgerond zoals we
hadden gewenst. Inmiddels heeft een ieder zijn prijs, in de vorm van een kerstpakket, ontvangen. Het is niet anders
en we hopen dat we het kersttoernooi in 2021 weer op een normale wijze kunnen houden.

Beste leden,

Woensdag en donderdag aanstaande starten we weer met ons Kersttoernooi. Dit jaar anders dan gebruikelijk.
Roelof heeft via de site al een en ander aangegeven over de organisatie. Naar ik aanneem voor iedereen duidelijk.
Normaal gesproken zou ik bij de opening van het toernooi aanwezig zijn om u allen te verwelkomen en u
een prettig Kersttoernooi te wensen. Gezien de regels rond corona en de afspraken die wij gemaakt hebben gaat dit
nu niet lukken. Wij zijn niet allemaal tegelijkertijd in de zaal, vandaar op deze wijze.

Ik hoop toch dat we een prettig toernooi kunnen afwerken en dat om in de sfeer van Sinterklaas te spreken
Corona geen roet in het speelprogramma gooit.

Ik wens alle deelnemers namens het bestuur een mooi en sportief toernooi.

Ton Dillerop

Speelprogramma

Uitslagen

Standen

Wij zijn op dit moment bezig met het Kersttoernooi. De finale wordt  gehouden op woensdag 23 december (echter zonder publiek)
Wel zal het toernooi natuurlijk in aangepaste vorm worden gespeeld.

– We gaan net als bij het Libre  spelen in 3 tijdsloten en wel van 10.00 – 12.00, 13.00-15.00 en 15.00 – 17.00 uur.
– Per tijdslot spelen 2 teams tegen elkaar met op elke tafel 2 partijen (dus gelijk aan het Libre)
– Voor de andere regels zie informatie bij periode 1 van het Libre.

Speelprogramma's Kersttoernooi

Informatie ten behoeve van Kersttoernooi

2e Periode competitie Libre

Speelprogramma

Uitslagen

Standen

 

 

 

 

 

 

Onderstaande tekst is op dit moment niet de werkelijkheid i.v.m. nieuwe beperking van de regering !!!!!!!

We gaan op dezelfde voet verder met de 2e periode van het Libre. We beginnen daarmee op woensdag 11
en donderdag 12 november en spelen 1 speelronde en gaan daarna verder met met Kersttoernooi (zie hierboven)
Voor de regels die gelden (zie de informatie die vermeld staat bij periode 1).

Algemene informatie voor 2e periode competitie Libre

Speelprogramma's 2e periode

Informatie ten behoeve 2e periode

1e Periode competitie Libre

Speelprogramma

Uitslagen

Standen

Aandachtpunten voor 1e periode competitie Libre

Het bestuur heeft op basis van de huidige informatie besloten om te gaan starten met de 1e periode Libre.
Wel zal dat natuurlijk in aangepaste vorm gegoten worden.

– We gaan spelen in 3 tijdsloten en wel van 10.00 – 12.00, 13.00-15.00 en 15.00 – 17.00 uur.
– Daarbij moeten de spelers 10 minuten voor aanvang van hun tijdslot aanwezig zijn en de spelers van
   de partijen die gereed op teken wedstrijdleiders de zaal verlaten. Dit om drukte in de zaal te voorkomen.
– Mochten de partijen nog niet gereed zijn dan een verzoek aan de spelers van het komende tijdslot om even
    op de gang bij de kapsalon te wachten.
– Bij het opstellen van het dagschema zullen we zo veel als mogelijk gaan rouleren.
– We geven elkaar geen hand voor aanvang van de partij maar wensen elkaar wel een prettige partij
– Ook na afloop van een partij houden we het bij woorden en dus geen handwerk
– Er komen per tafel 2 stoelen beschikbaar om plaats te nemen. Je neemt gedurende de partij telkens na afloop
   van je beurt plaats op de dezelfde stoel (dus niet gaan wisselen).
– Na afloop van elke partij maken de bestuursleden alles schoon met desinfecterende doekjes.
– Om problemen met schrijven/tellen te voorkomen zullen bestuursleden daar waar mogelijk behulpzaam zijn.
   Mocht op voorhand al te voorzien zijn dat we vastlopen voor wat betreft beschikbaarheid van tellers/schrijvers
   dan zullen wij eventueel bekijken of een “buitenstaander” moet worden ingeschakeld. 
– Als een speler op zijn speeldag niet kan spelen op een bepaald moment of in het geheel niet, dan moet dit
   tijdig worden gemeld.
   Dit omdat we met het samenstellen van het dagprogramma meer werk hebben.
– Het bestuur heeft besloten om dit seizoen met het competitieprogramma van Gertronics (zwarte kastjes)
   te gaan werken. Door de tijdsloten hebben we mogelijk wat meer tijd om alles goed te verzenden en
   te controleren.
– Omdat we ook zoveel als mogelijk met wedstrijdleiders per dag gaan werken kan het voorkomen dat niet
   dezelfde dag de uitslagen en standen op de website staan. 

Algemene informatie voor 1e periode competitie Libre

Speelprogramma's 1e periode

Informatie ten behoeve 1e periode