Seizoen 2021 -2022

1e Periode competitie Libre

Vanaf woensdag 20 januari  gaan we  door met de 2e periode van de competitie.

– Je komt alleen in de biljartzaal als je gevaccineerd bent en bij voorkeur ook de boosterprik  hebt gehad.
– Heb je ook maar enige vorm van snotterigheid, verkoudheidssignalen, hoesten of koorts  dan blijf je thuis.
– We gaan naar de zaal, alleen via de ingang aan het Spectrum, dus niet via de hoofdingang of de Lijzijde.
– Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
– Gebruik in de zaal ook de desinfectiedoekjes zoals we gewend waren.
– We gebruiken de glazen deur als entree.
– Draag tijdens het verplaatsen een mondkapje, dus ook in de zaal.
– Blijf niet te veel hangen of napraten in het kantoortje.
– Tijdens het biljarten mogen de 2 biljarters spelen zonder mondkapje/gezichtsscherm.
– Voel je je daarbij niet veilig dan mag je natuurlijk wel bescherming gebruiken.
– Bij het vrij spelen mogen er 2 spelers per tafel aanwezig zijn, dus 6 in totaal.
– Er kan dus nog geen driebanden met 4 spelers gespeeld worden.
– Tijdens het vrij spelen mogen er ook 6 anderen in de zaal aanwezig zijn in afwachting van hun beurt.
   Zij dragen dan wel een mondkapje of gezichtsbescherming en houden 1,5 mtr. afstand.
– De competitie gaan we vooralsnog op dezelfde wijze organiseren als voor de lockdown, dus in 2 sessies.
– De niet spelers tijdens de competitie dragen dus wel bescherming, dat zijn dus de teller en schrijver en eventueel wachtenden dan wel wedstrijdleiders.
– Spelers tijdens de competitie gebruiken zoveel als mogelijk hun eigen stoel. De overige aanwezigen zoeken een plaatsje in de zaal zodat
   er ruimtes komen van 1.5 mtr.
– We geven elkaar geen hand en wensen elkaar mondeling een prettige partij. Ook de felicitaties na afloop geschieden mondeling.
  Zo ook het bedanken van de teller en schrijver.

2e Periode competitie Libre

Speelprogramma

Uitslagen

Standen

1e Periode competitie Libre

Speelprogramma

Uitslagen

Standen

Algemene informatie voor 2e periode competitie Libre

Speelprogramma's 2e periode

Informatie ten behoeve 2e periode

LIBRE

Periodekampioenen

Kampioenen

Resultaten

Periode 1         Gerard Corjanus
                          Hans Melissant
                          Cees Brands
                          Anne Speerstra