Van:                                            De Regenboog Biljart <info@deregenboogbiljart.nl>

Verzonden:                             donderdag 23 september 2021 19:37

Onderwerp:                            begin van het seizoen

 

Aan de leden,

 

Het is bijna weer zover. Het nieuwe seizoen start op 29 september a.s. met de aanvang van de competitie. Via deze weg wil ik
een ieder die deel neemt aan de competitie veel plezier toe wensen. Ook de vrij biljarters wens ik uiteraard heel veel plezier bij
het uit oefenen van het spelletje.

Corona is op zijn retour. De beperkingen worden per 25 september worden aangepast. Na contact met het crisisteam van De Regenboog
is ons meegedeeld dat wij per 25 september a.s. weer kunnen biljarten als voor corona. Wel is ons meegedeeld dat er op
het “Wijkplein” (restaurant) afstand gehouden moet worden.

Op 23 september j.l. zijn de lakens van de tafels 1 en 3 vervangen. Ik wil hier toch ook nog een opmerking over maken. Zoals Roelof reeds
op 25 augustus heeft aangegeven, dat biljart 3 wel erg vuil is moeten wij helaas constateren dat wij als bestuur niet begrijpen
hoe dit mogelijk is. Ook nu zijn tafel 3 en 1 dusdanig onder handen genomen dat het hele laken is voorzien van strepen die wij
niet thuis kunnen brengen. Ra, ra, ra, hoe kan dit??? Wij houden ons hart vast als er straks zowel op de tafel 1, 2 en 3 nieuwe lakens liggen.
Hoe lang blijven deze schoon. Alleen jullie kunnen daarvoor zorgen. Let er alstublieft op dat je met schone handen gaat biljarten en
dat je geen scherpe voorwerpen gebruikt om de tafels schoon te maken. Wij hebben i.o.m. de leverancier van de nieuwe lakens besloten
de blokborstel op te bergen, deze brengt bij onzorgvuldig gebruik meer schade aan dan dat het beter wordt.
Verder werd aangegeven dat het gebruik van de borstel ook niet te zwaar aangezet moet worden.  Let a.u.b. ook goed op bij het stofzuigen
dat alleen de borstel het laken raakt en niet de scherpe kanten. Beter wat vaker stofzuigen is de beste manier om de lakens te
behandelen en te behouden.

Lessen voor gevorderden:

In de laatste algemene mededeling, die nog op de website staat, hebben wij aangegeven dat wij met Jan Riemens en Willem Kuijpers hebben
afgesproken dat zij de lessen gaan verzorgen. Ik heb toen een oproep gedaan aan de leden die zich daarvoor opgegeven hadden,
zich te melden bij mij. Tot mijn grote teleurstelling moet ik vaststellen dat er tot op de dag van vandaag maar 3 reacties zijn binnen gekomen.
Wie hadden zich hiervoor opgegeven???? Laat het even weten zodat wij in overleg met Jan en Willem de zaak verder kunnen voorbereiden.
De lessen zijn op dinsdagochtend en starten 5 oktober. Nadat deze cyclus is afgerond gaan de heren verder met de beginners.
Jullie krijgen daarover nog bericht. De lesliefhebbers die gereageerd hebben hoeven niet weer te reageren en ook deze mededeling
is niet voor hen bestemd.

Start van de competitie:

Zoals in het begin aangegeven starten we 29 september aanstaande. Roelof en Hans hebben de zaak ingedeeld en voorbereid.
Wij gaan ervan uit dat jullie allen zoals u ingedeeld bent ook daadwerkelijk deelneemt en ons niet voor verrassingen stelt.
Het kost de organisatoren veel werk en inspanning om alles weer rond te krijgen.

Nieuwe leden:

Door de inspanning van het bestuur is de biljartsport onder de aandacht gebracht bij een groot publiek in de gemeente Dronten, via TV Flevoland,
de Flevopost, De Drontenaar en De Stentor hebben zich tot nu toe 5 nieuwe leden aangemeld. Een mooi score. Kent je nog twijfelaars probeer ze
over de streep te trekken.

Tot slot:

In deze mededeling zit hier en daar een ondertoon waarvan je denkt, nou nou moet dat zo. Helaas moeten wij als bestuur constateren dat wij
steeds de informatie die wij nodig hebben om e.e.a. goed te laten verlopen bij jullie moeten halen. Ik wil jullie vriendelijk doch dringend verzoeken
als er mededelingen worden gedaan via de mail of de website deze te lezen en te reageren als hier om gevraagd wordt.

Dit is voor het bestuur ook prettig en het werkt plezieriger en kunnen we op tijd in spelen op ontstane situatie.

 

Ton Dillerop


info@deregenboogbiljart.nl