Van: De Regenboog Biljart <info@deregenboogbiljart.nl>

Verzonden: vrijdag 5 november 2021 9:50

Onderwerp: Corona

 

Beste leden

We hebben ruim 2 weken de zaal gesloten gehouden i.v.m. corona. Maar vanaf maandag
8 november kan er weer gebiljart worden. Lees deze uitvoerige mail ook hoe we gaan vrij spelen
en de competitie. Bovendien enkele gevolgen van de maatregelen.

Biljarten onder de nieuwe coronaregels vanaf 8 november 2021:

Deze regels zijn opgesteld door het bestuur en i.o.m. De Regenboog besproken en vastgesteld. Wij rekenen op
uw medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel.

-      Je komt alleen in de biljartzaal als je gevaccineerd bent.

-      Heb je ook maar enige vorm van snotterigheid, verkoudheidssignalen, hoesten of koorts dan blijf je thuis.
Kom niet naar de biljartzaal.

-      Ingang via het Spectrum.

-      Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

-      Ook bij het verlaten van de biljartzaal is het wenselijk je handen te desinfecteren.

-      We spelen met mondkapjes.

-      Houdt 1 meter afstand.

-      Bij het vrij spelen mogen er maximaal 12 personen in de biljartzaal aanwezig zijn. Maximaal 4 per tafel.

-      Er dient goed en ruim geventileerd te worden, bovenraampjes en deur naar de gang open zetten.

-      Biljarts, ballen, hulpstokken en scoreborden dienen na de partij schoon gemaakt te worden.
Ook je eigen keu dien je schoon te maken.
Ook de stofzuiger dient gedesinfecteerd te worden.

-      Na je partij verlaat je de biljartzaal. Zijn er geen opvolgers dan mag je door spelen. Wel even weer je naam
en die van je medespeler op de lijst zetten.

Kom je binnen dan beoordeel jezelf of je naar binnen kunt i.v.m het aantal aanwezigen, anders wacht je op de gang of buiten.

Vrij spelen
Zie de aangegeven regels zoals hierboven omschreven. Op dinsdagmorgen, woensdag en donderdag vanaf 11.30 uur
kun je niet vrij spelen i.v.m. met andere activiteiten

Lessen voor gevorderden
Dinsdag 9 november gaan we weer beginnen met de lessen

Competitie
Woensdag en donderdag gaan we de 1e periode van onze competitie afwerken. Wel zullen we dit in aangepaste vorm
gaan organiseren. De spelers van de 1e 6 partijen moeten om 12.45 aanwezig zijn en we beginnen om 13.00 uur
vervolgens komen de spelers van de partijen 7 t/m 12 om 14.45 uur naar de zaal en beginnen we om 15.00 uur.
Als je klaar bent met je speelbeurt en je hebt daarna geen taak (tellen of schrijven) meer dan vertrek je naar huis.
Kijk regelmatig op de website bij het onderdeel van de competitie. We zullen trachten om zoveel als mogelijk de
veranderingen daar te plaatsen.
Omdat ik nu geen zicht meer heb op het niet kunnen spelen op een bepaalde datum of tijdstip een verzoek aan jullie
om dit per kerende post door te geven. Om deze gegevens te verwerken zal het definitieve programma er niet eerder
zijn dan maandag a.s.

Uitwisselingen
Andere verenigingen worstelen ook met beperkingen en daarom heeft het bestuur besloten de uitwisselingen dit jaar
te annuleren. In het voorjaar van 2022 gaan we bekijken of er een mogelijkheid bestaat om nog iets te organiseren.

 

Kersttoernooi
Het bestuur heeft besloten om dit jaar het kersttoernooi te laten vervallen. We hebben dat gedaan om te proberen
onze competitie af te ronden. Door dit te doen krijgen we iets meer ruimte om dit mogelijk te maken. We beginnen dan
ook na deze periode gelijk met de 2e periode.

Vragen/opmerkingen
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je die natuurlijk altijd melden via
info@deregenboogbiljart.nl

 

Met vriendelijke groet


Roelof Pit
info@deregenboogbiljart.nl