Regels gebruik biljartzaal

Algemene regels

  • De ruimte is afgesloten.Om te kunnen spelen heeft u dus een sleutel nodig of u gaat spelen met een lid dat een sleutel heeft.De laatste speler die de zaal verlaat zorgt voor afsluiting en het uitschakelen van de verlichting

  • Als er geen opvolging is bij het vrij spelen dienen de speler(s) de tafel te zuigen en de banden te borstelen en ook de ballen te poetsen

  • Bovendien dienen de middagspelers als er geen opvolging is tevens de tafel af te dekken met het zeil

  • Tijdens de biljartlessen is er geen gelegenheid om vrij te spelen

  • Ook tijdens competitie middagen en uitwisselingen is er geen mogelijkheid om vrij te spelen

  • In de speelruimte is het nuttigen van drinkwaren niet toegestaan

  • Het is verboden om met een horloge om de voorhand te spelen

  • Van nieuwe leden wordt verwacht dat als zij vrij spelen zich even voorstellen aan de aanwezige leden

  • De vereniging eist van de leden correct gedrag. Dat wil zeggen: gedrag dat algemeen maatschappelijk wordt aanvaard, passend bij de waarden en normen van onze samenleving

Vrij spelen

  • Bij binnenkomst in de zaal je naam op het bord schrijven voor deelname

  • Te allen tijde gebruik van de tijdklok (30 min.), behalve als er 4 spelers tegelijk driebanden gaan spelen. Zij spelen niet via de klok maar spelen een partij van 20 beurten

  • Tijdens competitiemiddagen  hebben de niet-competitie spelers van die middag voorrang bij het vrij spelen na afloop van de wedstrijden. 

Competitie - Libre - Driebanden - Bandstoten - Triatlon

  • Voor de algemene regels welke gelden voor bovengenoemde spelsoorten verwijzen wij u graag naar artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging

  • Voor de regels per spelsoort verwijzen wij u wederom naar het Huishoudelijk Reglement maar dan specifiek naar artikel 10. 

Tip voor tijdens het spelen

  • Veel biljarters zijn zich niet geheel (soms in het geheel niet) bewust van hun gedrag aan de biljarttafel. Biljarten is een sport die naast plezier en succes ook onafscheidelijk verbonden is met teleurstellingen, verlies, tegenvallers en pech 

  • Bedenk dat het aantal caramboles dat een biljarter in de competitie geacht wordt te halen gebaseerd is op, bijvoorbeeld, 30 beurten. Dat betekent dat u zich voor een wedstrijd moet realiseren dat u gemiddeld elk van de 30 beurten een keer een carambole zult missen c.q. 30 fouten zult maken c.q. 30 keer een teleurstelling zult moet verwerken.

  • Teleurstelling is begrijpelijk, echter voortdurend klagen helpt niet en u gaat er ook niet beter van spelen