Seizoen 2023 – 2024

LIBRE

PERIODE 3

Programma

Uitslagen

Standen

Programma periode 3

Informatie

PERIODE 2

Periodekampioenen

Uitslagen

Eindstanden

Poule A-C  Rein Markhorst
Poule B-D  Dirk Sijtsma
Poule E-G  Willem Kuijpers
Poule F-H  Yntze Hoekstra

Programma periode 2

Informatie

PERIODE 1

Programma 1 periode

Periodekampioenen

Uitslagen

Eindstanden

Poule A-B  Roelof Pit
Poule C-D  Bert Prinsen
Poule E-F  Gerard Corjanus
Poule G-H Gerard Erren

Programma 1 periode

Informatie

Algemene informatie libre


Onze competities beginnen op woensdag 27 en donderdag 28 september. 

Op vrijdagmiddag 22 september houden we voor alle nieuwe spelers een instructiemiddag over de te
hanteren regels tijdens de competitie. Tevens krijgen zij te horen wat de functie  van schrijver en teller inhouden.
Ook wordt er informatie verstrekt over het gebruik van de scorebordkastjes .

Op maandag 25 september is de zaal gesloten voor vrij spelen tot minimaal 15.00 uur i.v.m.
het aanbrengen van nieuwe lakens

Omdat we op zo’n eerste speeldag soms nog wel het een en ander te vertellen hebben verzoeken we
alle spelers van de betreffende speeldag om 13.15 uur aanwezig te zijn.
We kunnen dan o.a. de nieuwe competitie spelers even voorstellen.

Voor wat betreft het  activiteitenschema voor het jaar 2023 -2024 moet u rekening houden met mogelijk
andere data voor de uitwisselingen. Dit omdat nog overleg wordt gevoerd met de andere verenigingen.

 

Triatlon

Informatie

Uitslag

Al een aantal jaren is het gebruikelijk dat we na de finale van het Kersttoernooi nog een Triatlon organiseren. dus ook dit jaar. Er hadden zich 22 deelnemers aangemeld. Voor sommige deelnemers was dit de 1e deelname maar het viel goed in de smaak. Dat was ook het geval bij het plakken kerstbrood en de flesjes vruchtendrank. Wederom verzorgd door Ton Dlllerop met medewerkring van een sponsor. Na een drukke maar vooral gezellig evenement ging Bert Prinsen met de 1e prijs naar huis, Fred van Rheenen was 2e en Henk van de Kleut werd 3e.

KERSTTOERNOOI

Finale teams

Uitslag

Standen

Team woensdag: Jan de Jong, Rein Markhorst, Ton Dillerop en Herman van Oostrum.
Team donderdag: Jan de Jong, Henk Dietz, Gerard Boons en Anno Zeinstra

Speelschema

Informatie