Seizoen 2022 – 2023

TRIATLON


Op donderdag 22 december staat de Triatlon gepland. Deze wedstrijd neemt de gehele dag in beslag. We beginnen om 09.30 uur.

Een ieder die aan deze wedstrijd wenst deel te nemen kan intekenen op de lijst die vanaf woensdag op het  publicatiebord komt te hangen.
We zullen kijken of alle aanmelders mee kunnen doen. Dit op verzoek van de leden, gevraagd tijdens een jaarvergadering. Echter het zal
organisatorisch wel moeten kunnen.
Intekenen kan tot en met donderdag 8 december 16.00 uur.

KERSTTOERNOOI

Weekprogramma

Uitslagen

Standen

Speelprogramma's

Informatie

LIBRE

PERIODE 2

Weekprogramma

Uitslagen

Standen

Programma 2 periode

Informatie

PERIODE 1

Periodekampioen

Uitslagen

Eindstanden

Poule A-B : Jan de Jong
Poule C-D : Rein Markhorst
Poule E-F : Gerrit de Vogel
Poule G-H : Hans van Zijp

Algemene informatie libre

Algemene informatie
Voor aanvang van de competitie hebben we als bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor en nieuwkomers en mensen die nog iets wilden
weten over het competitie gebeuren en de diverse regels die wij hanteren. Naar aanleiding van die bijeenkomst heeft Hans van Zijp alles wat
toen is besproken ook nog eens op papier gezet voor de andere leden van de vereniging.  Het is lezenswaardige informatie, dus doe er
uw voordeel mee en lees het nog eens door (ook voor al die leden die al lang competitie spelen).

De spelregels tijdens de Libre competitie 2022-2023

Doorgeven zaken met betrekking tot competitieplanning

Dus vanaf heden alle zaken ten behoeve van de weekroosters naar: competitie@deregenboogbiljart.nl

Ook mag je je meldingen telefonisch doorgeven aan Adri. Hij is te bereiken onder tel nr.  06-13068806

Programma 1e periode

Informatie